Ny mötesplats för forskare och näringsliv invigd

Onsdagen den 8 maj arrangerades SpLaunch –  det första i en rad lunchmöten där forskare och näringsliv träffas för att ta del av aktuella forskningsrön samt utmaningar och trender i näringslivet.

Först ut var Karl Hammar som berättade om Högskolans forskning kring semantisk teknologi och automatiserad kompetensförsörjning för gäster från Saab Training Systems, Husqvarna, Consid, CombiQ, Inventech och Toxic

Karl Hammars presentation visade på möjligheten att kunna sätta samman komplexa team av kompetenser eller matchning av underleverantörer och/eller konsulttjänster i en avancerad databas.

– Formen för spLaunch passar utmärkt för att väcka intresse för ämnet och sedan kan man själv fördjupa sig genom de kontakter man får under denna lunch säger Johan Adin, konsultchef på Consid och en av gästerna under lunchen.

Om spLaunch

spLaunch arrangeras i samarbete mellan Högskolan i JönköpingScience Park Jönköping och Innovationskontor Väst och är ett återkommande lunchforum som genom ett nytt mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv. Ett forum där forskare eller företagare bjuds in för att i korthet presentera den egna forskningen alternativt utmaningar och trender som de upplever inom sina specifika områden och branscher.

För inbjudan till kommande spLaunch under 2013 och mer information om hur Science Park Jönköping kan hjälpa ditt företag knyta kontakt med forskning kontakta innovationsrådgivare Kristoffer Olsson på 036-30 51 66.

Om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst är ett av åtta innovationskontor i Sverige och har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Avsikten är att Innovationskontoren ska underlätta för lärosätena att ta ett större ansvar för forskningens nyttiggörande. Högskolan i Jönköping är ansluten till Innovationskontor Väst genom ett partnerskap med sju andra lärosäten.

samlingsloggor