Nominerade till Årets Innovation 2012

Sedan 2009 delar Science Park Jönköping årligen ut priset Årets Innovation på Jönköpingsgalan. Utmärkelsen delas ut till ett företag i Science Park och dess nätverk som med nydanande teknik, hög ambition och drivkraft visat på god tillväxtpotential. Den 13 oktober ser vi tre företag göra upp om titeln!

Datachassi
Allt mer värdefullt gods transporteras idag på våra vägar. Larmsystem för att hindra stöld av fordonet är en självklarhet men larm som skyddar det transporterade godset samt fordonets drivmedel har varit svårt att lösa. Företaget DataChassi har utvecklat unika trådlösa larm och de första produkterna är lanserade. Bolaget har sökt och erhållit ett antal patent i flera länder och nu väntas en global marknad för detta innovativa företag.

Digilär
Digilär har genom att utnyttja webbens alla fördelar varit först i Sverige med att lansera ett digitalt läromedel som helt ersätter den traditionella läroboken. Läromedlet stimulerar till ökat lärande för eleven och den innebär ett kraftfullare pedagogiskt underlag för läraren. Bolaget har satt stor press på de ledande förlagen genom sina produkter och genom att man redan nu har kunder på hälften av landets gymnasieskolor och på 300 högstadieskolor. Digilär är genom sin verksamhet med och förnyar det svenska skolsystemet genom sina innovativa produkter.

Inero
Genom en patenterad översvämningsbarriär gör Inero det enklare för kommuner, räddningstjänster och företag att hantera den ökade problematiken med översvämningar. Genom sin geniala konstruktion kan Inero erbjuda en flexiblare och mer kostnadseffektiv lösning. Redan nu har Inero bevisat sin förträfflighet genom att som enda bolag leva upp till MSBs högt ställda krav och därmed också fått leverera en stororder på 2 km barriär. Inero har en tydlig skalbarhet och stora möjligheter att minska de ekonomiska konsekvenserna av översvämningar såväl nationellt som internationellt.

På Jönköpingsgalan 2011 tog Ulrika Billingham, DreamyDot emot utmärkelsen, och tidigare har CombiQ och Infobric prisats för sina innovationer.