Niclas Palmgren ny ordförande i ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län

Vid tisdagens stämma valdes Niclas Palmgren, Gislaved till ny ordförande för ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län efter avgående Bengt Dahlqvist.

 Den ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län ägs av länets samtliga tretton kommuner, Högskolan, Region Jönköpings Län samt företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren. Tillsammans med Science Park Jönköping AB bedrivs verksamhet under det gemensamma varumärket Science Park.

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer i samtliga tretton kommuner i Region Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är visionen att vara med och skapa Sveriges hetaste företagarregion 2025.

Science Parks affärsutvecklare möter årligen över 1 000 personer med idéer kring nya produkter, tjänster och processer, vilket leder till 300 nya företagsstarter i länet. Vidare driver man en inkubator med plats för 18 bolag per år, är delägare i ett riskkapitalbolag och grundare av ett investerarnätverk.

Den nya styrelsen för föreningen utgörs av:

Niclas Palmgren
Inge Johansson
Roger Didrick
Frida Boklund
Sven-Åke Sjöstam
Anita Hansbo
Malin Wengholm
Marcus Kaupinen
Mikael Stenkvist