Lyckat Innovation Race i Huskvarna

Den 27 -29 oktober genomfördes ett Innovation Race i Huskvarna. Under arrangemanget byggde Innovation Runway upp en tillfällig ”innovationsfabrik” som under 54 timmar kraftsamlade aktörer för att hjälpa företag att skapa framtidens lösningar och gå framåt i sitt innovationsarbete.

Det krävs mod att delta i ett Innovation Race. En mängd problem uppdagas i starten. Vägen till att bli bättre börjar med att definiera problemområden, både ur ett verksamhetsperspektiv men också att identifiera kundens behov. Så kommer innovationsmotorn igång och kreativitet, idéer och lösningar färdas allt snabbare.

race_2

När hastigheten blir för hög, kör vi nästan i diket. Bara lugn, säger forskningen (Samuel T Hunter, Pen State), innovationshöjden blir inte alls lika stor eller bärande om det inte uppstår meningsskiljaktigheter kring vägen framåt, om vad som skall göras och hur.

Teamarbetet är en drivande kraft som motiverar och inspirerar. Och det är inte en sits i vilket team som helst, utan en hos ett toppstall. Ett Innovation Race viktigaste framgångsfaktor är vår förmåga att kraftsamla kompetens och kombinera kunskap. Från studenter till företagsledare med lång erfarenhet. Alla ger och tar, samarbetar och arbetar för fullt mot målet att medverkande företagscase kan köra mot den för företaget individuella titel man satt som mål för sin framtid.

Ett Innovation Race reflekterar stor arbetsglädje. Vi har, i hög fart och med hög kvalitet, format och expanderat idéer till kommersiella lösningar med god chans att lyckas på marknaden.

race_3

Vårt Innovation Race i Huskvarna 27-29 oktober bidrog bland annat till:

ByBo Design – ”Frihet på fyra hjul”
Verifiering av kundsegment och produktkoncept BrendaBike, ett smart gånghjälpmedel.

Infospread – ”Sitt kvar i bussen och njut av resan”
Hållplatser för utvecklings- och verksamhetsplan från 2017 och framåt som skapar en ökad resenärsupplevelse.

Vi har nu en lösning som dramatiskt kommer att öka användningen av vår biljettapp,
Stefan Johansson, vd.

IniQ – ”Problemfria dagar“
Nya kundvärdeerbjudanden, med tydligare profilering och paketering. Nästa generation ISO säkerhetscertifierade IT-tjänster.

Momec – ”Smart fire doors“
Ny design och teknik skapar en ny produktportfölj av framtidens brandsäkra dörrar för nuvarande kundsegment såväl som nytt kundområde.

Nu planerar vi att nyanställa under kvartal ett av 2017, Niklas Holm, verksamhetsledare och ägare.

Rojo – ”Vänskap är gott“
Ny affärsplan inför vår tillväxtresa med ny profil och paketering som bygger upp vårt varumärke.

Innovation Runway

Innovation Runway är ett projekt som fått finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Jönköpings Län till och med årsskiftet 2018/2019. Projektet drivs av Science Park, med samaktörer i Almi Företagspartner och JU, Jönköping. Vi skapar en öppen innovationsplattform som riktar sig till små och medelstora företag i Jönköpings län. Programmet erbjuder affärsutvecklingsresurser, verktyg och innovationsprocesser som utifrån ett identifierat behov, problem eller idé skapar nya innovationer på marknaden som resultat.

Visionen är att genom förnyelse och attraktivitet bidra till att göra Region Jönköping till Sveriges hetaste företagarregion 2025.

innovation_runway_partners