Lyckat Fightlab med fokus på teknik för äldre

Under förra veckan höll Science Park tillsammans med Jönköping University en workshop med Fightlab i Stockholm för att ta fram idéer inom geronteknologi (teknik för äldre).

Den 8-9 december 2016 deltog Science Park tillsammans med Jönköping University som föreläsare vid Gothia Fortbildnings konferens ”Välfärdsteknologi i Äldreomsorgen” på Tekniska museet i Stockholm.

Science Parks innovationsrådgivare Emil Karlsson samt forskare Sofi Fristedt och doktorand Isabelle Johansson från Gerotech vid Jönköping University föreläste under konferensen. Deltagarna fick fördjupad kunskap i processen för att generera, ta hand om och förverkliga idéer med fokus på teknik med och för ett åldrande samhälle.

Fightlab för nya idéer inom geronteknologi

Under workshopen fick åhörarna delta i ett Fightlab, en av Science Parks metoder för att jobba fram nya idéer och lösningar.

Det blev en mycket lyckad workshop, där aktiviteten bland deltagarna var hög. Förutom Fightlabbet fick de också inledningsvis en bakgrund till Gerotechs och Science Parks gemensamma arbete, samt avslutningsvis en beskrivning av processen och vad den bidragit till så här långt.

Deltagarnas betyg av workshopen visar att de är nöjda och ser stor användning av metoden som används för att generera lösningar till verksamheter och nya frågeställningar till forskningen, säger Emil Karlsson.

Konferensen välfärdsteknologi i äldreomsorgen. Plats: tekniska museet. Konferensen välfärdsteknologi i äldreomsorgen. Plats: tekniska museet.

Fotograf: Marcus Gustafsson