Konverteringstjänsten Convergo effektiviserar byggsektorn

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera sina produktunderlag i CAD (t.ex. STP-fil) till en BIM-modell (t.ex. ArchiCAD, Revit, SketchUp, AutoCAD, m.fl.). Dessa anpassade filer kan användas av arkitekter och konstruktörer i många typer av projekt inom byggnation och anläggning.

Arkitekter använder helt andra system än designers så det går inte att bara överföra en fil utan man måste konvertera och minska informationsmängd och storlek för varje objekt man vill ha in i arkitektdatabasen – ett stort och komplicerad jobb säger Carl-Johan Lundberg, vd på Convergo.

Carl-Johan Lundberg har tidigare arbetat på designföretaget Applied Engineering och där såg han ett behov av att få in de möbler och inredningsdetaljer som tas fram i arkitektprojekt för att öka försäljningen. Tekniken för BIM-konvertering av produktunderlag togs fram på Applied och knoppades sedan av till ett eget bolag under namnet Convergo.

Planering och layout av ytor

Convergo är specialister på att göra BIM-objekt men kan också hjälpa till med planering och layout av ytor, exempelvis butiksytor, hotell och kontorsmiljöer i 3D. Det handlar om att effektivisera och rationalisera byggprocesserna genom att på förhand göra 3D-modeller av det man ska bygga och verifiera att allt fungerar.

Resultatet blir färre felval och misstag och det kommer att gå betydligt snabbare när man väl börjar bygga. Det kommer bli billigare att bygga helt enkelt.

Slutbeställaren får dessutom en modell som de kan använda för drift och fastighetsskötsel. Genom BIM-modellen kan man direkt i datorn se om man kan plocka ner en viss vägg utan att stöta på rör eller ledningar och man kan modellera om ytor. Behöver något ersättas, t.ex. ett fönster som gått sönder, kan man direkt i datorn få upp alla uppgifter om modell, mått etc och göra beställningen utan att behöva åka ut till fastigheten.

I Storbritannien har man lagstiftat om att alla offentliga upphandlingar ska vara BIM-planerade för att det ska bli effektivare att bygga och drifta projekten så att man hanterar skattepengarna på bästa sätt.  Samma utveckling finns i Sverige även om det ännu inte handlar om lagkrav. Men alla större företag som idag säljer byggkomponenter eller inredning till Storbritannien behöver redan nu skapa BIM-objekt av alla sina produktdetaljer vilket snabbar på utvecklingen även är.

Internationell expansion väntar

I dagsläget har Convergo två anställda i Sverige och en projektanställd i Tyskland, men man siktar på att bli flera inom kort. Just nu söker man kollegor som gillar marknadsföring och försäljning och som vill vara med på en internationell expansionsresa.

På sikt kommer även privatpersoner kunna ha nytta av BIM-systemet. När du köper din nya lägenhet eller ditt hus finns en full BIM-modell som du kan använda för att titta på ombyggnadsmöjligheter, möbleringsalternativ eller prova olika färger på köksluckorna.

Vi hälsar Convergo varmt välkomna till Science Park Incubator.