Jönköpingssamarbete skapar sjukhussäng med smart teknik

Tillsammans med teknikföretaget CombiTeamLandstinget i Jönköpings län/Qulturum och Science Park siktar Proton Caretec på att utveckla en ny generation av vårdsängar som med hjälp av ny teknik ska förbättra tillvaron för både patienter och personal.

Tanken med samarbetet är att skapa en ny plattform för verksamheter inom vården som leder till mer nöjda patienter och bättre arbetsmiljö för personalen. Detta möjliggörs genom den smarta tekniken som ger bättre omvårdnad som är säkrare och mer kvalitativ.

– Tack vare att patienten i princip alltid finns i eller vid sängen under sin vistelse på sjukhuset är den en naturlig punkt att utgå ifrån, säger Markus Carpvik, vd på Proton Caretec.

– Jag och representant från CombiTeam stämde möte med Göran Henriks på Landstingets utvecklingsenhet Qulturum för att presentera en gemensam idé, vilket föll i god jord. Därefter har vi under en tid träffats, formaliserat våra tankar och också gjort benchmark mot flera intressenter för att se om de presumtiva användarna av plattformen är lika entusiastiska som vi är, förklarar Markus Carpvik.

Projekt med Science Park

– Vi har enbart fått positiv respons och därtill fler tankar om hur vi kan göra plattformen ännu smartare. För att komma vidare krävdes en resurs som kunde driva uppstarten av ett projekt. Då togs en kontakt med Science Park som presenterade sitt upplägg med spin-out projekt, vilket visade sig passa mycket bra in på våra behov. Vi kom igång snabbt och har redan sett resultat av projektet vilket kommer ge oss underlag för att veta hur vi ska ta nästa steg.

Enligt Göran Henriks stöder och koordinerar Landstinget projektet då de ser stora möjligheter i person-centrerad vård och ett arbete som ger möjlighet till individualisering till varje individ som är patient men också till en kvalitativare vårdprocess. Information och kommunikation är grundstenar i vårdarbetet och med den plattform som nu arbetas fram kan vi förnya arbetsflödena helt.

-Den här formen av innovation i samverkan mellan vård och näringsliv är både intressant och helt nödvändig, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör på Qulturum.

Stort intresse för Spin-out projekt

På Science Park har vi märkt att det finns en efterfrågan från etablerat näringsliv att få  hjälp med att titta på idéer som inte ligger direkt inom kärnverksamheten, men som kanske kan resultera i en spin-out och ett nytt bolag. Vi har tidigare gjort liknande uppdrag åt bland Saab Ventures och Yellon, berättar Adam Sandwall affärsutvecklare på Science Park.