JBD investerar i Carefox

Investmentbolaget ​Jönköping Business Development AB (JBD) går, tillsammans med en privat investerare med bakgrund inom IT, in som delägare i ​Carefox AB.

Carefox har utvecklat ett IT-system som är skräddarsytt för hemtjänstens behov av planering, schemaläggning och dokumentation. Systemet planerar utifrån vårdtagarnas krav och önskemål för den aktuella dagen, vilket möjliggör ökad kvalité och kontinuitet i hemtjänsten.

Idén har utvecklats genom ett samarbete mellan två bolag i Science Park Jönköping, och Carefox är idag en del av Science Parks inkubatorsprogram.

 – Carefox har visat att deras tjänst är efterfrågad och att den är uppskattad av verksamheterna. Bolaget drivs dessutom av duktiga entreprenörer med kompetens och branschvana inom både hemtjänst och IT, vilket gör att vi ser goda möjligheter till tillväxt, säger Martin Harbäck, Investment Manager på JBD.

 Det kapital som nu tillförs Carefox kommer att användas för att göra en offensiv marknadssatsning och att bemanna upp bolaget ytterligare.

– Genom våra nya delägare får vi kapitalstarka ägare som även kan tillföra ytterligare kompetens till bolaget, något vi är mycket glada över, säger Erik Reuthammar, VD på Carefox.