JBD gör exit i Röshults Svenska Hantverk AB

Det av Science Park delägda investmentbolaget Jönköping Business Development (JBD)  har sålt sitt innehav i Röshults till ett Schweiziskt bolag. Försäljningen genererade en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 36 %.

Röshults har gjort en spännande resa och har byggt ett starkt varumärke inom möbler och inredning för hem, trädgårdar och offentlig miljö. De senaste åren har bolaget dessutom gjort en lyckad exportsatsning, vilket skapat tillväxt och goda förutsättningar för fortsatt stark utveckling.

JBD har delägt Röshults sedan 2011 och har framförallt stöttat bolaget i internationaliseringsfrågor, produktutveckling och ekonomistyrning.

– Röshults har varit ett spännande innehav att jobba med och förutsättningarna för framtiden är mycket goda för bolaget säger Dan Friberg, Investment Manager på JBD.