ITON får Vinnova-stöd för teknikutveckling inom återvinning av frigolit

Aneby-företaget ITON har utvecklat ett innovativt teknikkoncept för återvinning av EPS (frigolit) och får nu Vinnova-stöd inom projektet RE:Source för fortsatt arbete inom området.

– Återvinning av EPS görs idag tyvärr i begränsad omfattning mot vad som  är önskvärt ur såväl företagsekonomisk synpunkt som ur miljöhänseende. Vårt arbete med att utveckla en mobil återvinningsprocess kommer ge möjlighet att återvinna stora delar av förbrukad EPS i framtiden säger Stefan Rudin, projektledare för ITON.

Det hela började för några år sedan när Harald Kant, en av grundarna till ITON, hörde en affärsgranne klaga över allt frigolitemballage som bokstavligt växte honom över huvudet. När en sopbil slutligen kom för att hämta ”frigolitberget” var det uppenbart att merparten av lasten består av ren luft. Går det verkligen inte att göra det här på något bättre och effektivare sätt undrade grannen?

Det ska vi ta reda på, tänkte Harald och började göra tester med frigolitemballage. Testerna ledde så småningom fram till en enkel prototyp där frigoliten kunde reduceras till ren polystyren, dvs all gas är separerad och materialet kan användas som råvara vid plastproduktion.

Med prototypen vann ITON en idétävling på Science Park och bolaget är nu en del av Science Parks inkubator. Tillsammans med parkens affärsutvecklare kommer bolaget nu satsa på att lansera produkten och ta in kapital för fortsatt expansion.

På bilden syns projektledare Stefan Rudin, Harald Kant från ITON och William Lehmus, affärsutvecklare på Science Park.