Inventech får 20 miljoner i EU-bidrag för Coloreel-teknologi

Coloreel, dotterbolag till Science Park-bolaget Inventech Europe AB, erhåller mångmiljonbelopp för sin banbrytande trådfärgningsteknik. Endast 51 bolag av 1 376 sökande fick bidrag i aktuell utlysning och Coloreel fick ett av de största, som uppgick till 20 miljoner.
– Vi är oerhört glada och tacksamma över att ha fått detta viktiga bidrag, säger Joakim Staberg, grundare av Coloreel och uppfinnare av tekniken. 

Tusentals små och medelstora bolag ansöker varje år om bidrag från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020 SME instrument. EU-kommissionen handplockar bolag med potentiellt disruptiv teknik och erbjuder finansiellt stöd och support. Inför det fjärde och sista urvalet under 2016 mottog EU hela 1 376 projektförslag från 34 länder och endast 51 bolag beviljades finansiering.

– Tack vare denna finansiering och ett starkt stöd från EU kommissionen kommer vi att kunna stärka vår IP-portfölj ytterligare och säkra vår målsättning att erbjuda banbrytande trådinfärgningslösningar för textilbranschen, säger Joakim Staberg.

Coloreels unika och patenterade teknik gör det möjligt att färga textiltråd under pågående textilproduktion. Det betyder att användarna alltid har exakt rätt trådfärg tillgänglig när de behöver den. Den första produkten som lanseras baserat på denna teknik är Embroline, en banbrytande trådinfärgningsenhet för brodyrmaskiner.

Embroline är en fristående enhet som kan användas tillsammans med praktiskt taget alla brodyrmaskiner utan att det krävs några justeringar. Genom att omedelbart färga en Embroline-bastråd under pågående brodyrproduktion ger Embroline en fullständig frihet att skapa unika broderier utan några som helst begränsningar vad gäller färger. Trådens färg kan snabbt ändras, från en solid färg till en annan eller gradvis för att skapa mjuka övergångar eller vilken färgeffekt som helst.

Embroline kommer att finnas tillgänglig på marknaden redan under nästa år. Fram till dess kommer ett fåtal partnerkunder få designa och beställa unika Embroline-brodyr, från Coloreels egen produktion, för till exempel limited editions.

Under 2016 demonstrerades Embroline enbart exklusivt för specialinbjudna gäster. I februari i år visades Embroline upp för första gången publikt under Avantex i Paris, en mässa för högteknologiska lösningar till modebranschen. Feedbacken var mycket positiv.