Innovationsarbete för att skapa värde

Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värde för individer, företag och samhälle. Värdet som innovationer skapar  – ekonomiska, sociala eller miljömässiga – tar sig uttryck i varor, tjänster och nya sätt att organisera till exempel affärsverksamhet, arbete och offentlig verksamhet. Förra veckan samlades Innovationsrådet på Rosenbad för att diskutera frågor som rör innovation.

Vad gör Innovationsrådet?

Statsminister Stefan Löfvens Innovationsråd fungerar som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen och näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter. Ledamöterna medverkar till att identifiera nya utmaningar och föreslå nya initiativ för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Carola Öberg, projektledare för Science Park SMF projekt Innovation Runway är en av ledamöterna i regeringens nationella Innovationsråd som hade möte på Rosenbad i förra veckan då rådet främst fokuserade på Cirkulär och biobaserad ekonomi och Internationaliseringsfrågor.

– Det finns många frågor som kan utveckla och stärka konkurrenskraft för SMF och det är viktigt att lyfta fram perspektiv från små och medelstora företags förutsättningar, som kan integreras med regeringens ambitioner inom flera områden som klimat, nyindustrialisering, exportfrämjande och kompetensförsörjning.

54H Innovation Race 27-29 oktober i Jönköping

En snabbföränderlig värld kräver kontinuerlig innovation. Och när tiden inte räcker till, är det lätt att bli frustrerad. En del av Science Parks arbete med att hjälpa små och medelstora företag att ta fram nya innovationer är våra Innovation Race.

Innovation Race är en kostnadseffektiv process som levererar resultat, öppnar nya dörrar och ger dig förmåga att lyckas. Oavsett om du vill förbättra eller ta fram en ny vara och tjänst eller utveckla dina affärer. Oavsett om du är ett litet eller stort företag.

Här kan du läsa mer om Innovation Race. Nästa race körs i Jönköping den 27-29 oktober. Välkommen med en intresseanmälan.

irw_samlade_loggor