Vinn upp till 100 000 kr och en plats i vår inkubator!

Sitter du på en affärsidé som du vill göra verklighet av? Nu har du chans att vinna en plats i vårt inkubatorprogram och upp till 100 000 kronor.

En av nycklarna till ett hållbart välfärdssamhälle är innovation. En annan är entreprenörskap. Ungefär det uppdraget har vi på Science Park, och vi gör det genom att hjälpa andra att lyckas. Vår drivkraft? Att skapa värden för samhället, Sverige och Jönköpings län.

Varje år möter vi 1000 idéer. Av dessa kommer ungefär 10 till vår inkubator som är den del av vår verksamhet där vi har allra bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential. Nu öppnar vi en genväg till vår inkubator.

entreprenören sarah sinclair framför mörkgrön gardinSarah Sinclair, tidigare deltagare i inkubatorn och grundare av Adgrabber

– Hela arbetet i inkubatorn har varit över förväntan. Engagemanget är överlag mycket högt från Science Park och den affärsutvecklare vi jobbat med. Jag har fått värdefull kunskap och mycket kontakter.

Anmäl dig till tävlingen

För att delta i tävlingen börjar du med att skicka in en tävlingsansökan, där du berättar lite om dig själv och din idé. Kvalificerar din ansökan för tävlingen, kommer du att gå vidare till steg två, där du får berätta lite mer om din idé.

Skicka in din tävlingsansökan här.

Vem kan vara med och tävla?

Det kan du som:

 • bor och/eller verkar i Jönköpings län
 • nyligen startat aktiebolag (inte äldre än fem år)  eller precis ska starta ett aktiebolag
 • har fokus på att utveckla en produkt eller tjänst med stor kommersiell och internationell potential. Produkten/tjänsten ska vara innovativ och på något sätt bidra till FN:s hållbarhetsmål. Din lösning kan vara helt ny eller en utvecklad version av något som redan finns på marknaden, men som då tydligt skiljer sig åt befintliga lösningar.

Hur många kan vinna?

Vi kommer att utse minst en* vinnare som antas till vår inkubator och belönas med ett bidrag på upp till 100 000 kronor.

Hur länge pågår tävlingen?

Tävlingen pågår från den 21 juni till den 16 augusti 2021. Vinnare utses under september.

entreprenören siiri julge alvmyr mot ljus bakgrundSiiri Julge Alvemyr, tidigare deltagare i inkubatorn och grundare av Knipik

– Det som var bäst och hade störst värde var att affärsutvecklaren hade en stor förmåga att anpassa sig till mig som individ, där jag var. Vi stämde av så att jag hade koll på olika bitar, och hade jag det så gick vi vidare till nästa direkt. Flexibiliteten i programmet var absolut värdefullt och affärsutvecklaren var duktig på att vara en partner i processen, och skaffade sig info om branschen, nya kontakter mm. som sedan förmedlades till mig.

Vad är vinsten?

Upp till 100 000 kr

Science Park kommer att kunna bekosta tjänster utförda av externa leverantörer för att hjälpa företaget att ta viktiga steg på sin väg mot att verifiera sin affärsidé. Bidraget utbetalas ej till bolaget utan Science Park bekostar dessa tjänster genom att betala anlitade leverantörer. Beslut om vilka aktiviteter bidraget ska användas till ska ske i samråd med Science Parks affärsutvecklare men val av leverantör har företaget en stor möjlighet att påverka, allt för att skapa ett så stort värde för företaget som möjligt.

Plats i Science Parks inkubator

Upp till 24 månaders individuellt anpassat affärsutvecklingsprogram med egen affärsutvecklare som ca 4 timmar i veckan stöttar dig i arbetet med bland annat bolagets affärsmodell och strategi.

Kontorsplats i Science Parks co-working

På Science Park Jönköping har vi en coworking-yta med allt du behöver för att kunna jobba effektivt; trådlöst internet, kreativa mötesrum, tysta arbetsplatser, kök och tillgång till skrivare. Dessutom sitter du vägg i vägg med restaurang Sajens Mat & Möten där du kan köpa allt från en riktigt god latte till en fräsch lunch med stor salladsbuffé.

Att sitta i Science Parks coworking ger dig möjlighet att bredda ditt nätverk och att få sitta tillsammans med andra utan att hyra ett eget kontor. Vill, eller kan du inte sitta hos oss, så gör det ingenting. Det viktiga är att du har en tydlig anknytning till Jönköpings län, då vårt uppdrag utgår ifrån just det.

Extern specialistkunskap

Genom Inkubatorn får du tillgång till specialistkompetens från konsulter och partners inom bland annat följande områden:

 • Hållbarhet och hållbara affärsmodeller
 • Immaterialrätt
 • Juridik, avtal
 • Teknikutveckling
 • Ekonomi och redovisning
 • Marknadsföring och varumärke
 • Internationalisering
 • Försäkring

Finansiering

 • Kunskap om hur investeringsmarknaden fungerar och vilka aktörer som finns
 • Hjälp att ta fram en strategi för hur du ska finansiera ditt bolag i den fas du är nu
 • Pitchträning med våra affärsutvecklare
 • Hjälp att ta fram underlag för att söka offentliga stöd/bidrag/utlysningar
 • Hjälp att ta fram underlag och planer inför investerarmöten
 • Vår medverkan som stöd/resurs vid investerarmöten
 • Tillgång till vårt nätverk av investerare regionalt och nationellt
 • Möjlighet att pitcha för vårt eget investerarnätverk samt för våra egna sådd- och riskkapitalbolag Speed Capital och Spectria Invest.
formaner

Tävlingsvillkor

När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du följande tävlingsvillkor:

 1. Tävlingen anordnas av Science Park Jönköping AB
 2. Tävlingen är öppen för dig som har registrerat aktiebolag, eller senast vid inträdet i inkubatorn har ett registrerat aktiebolag. För att kunna delta i tävlingen får bolaget vara max 5 år gammalt och du måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige. Bolaget ska kunna ta emot statsstöd enligt artikel 22 i GBER.
 3. Bolagets affärsidé ska vara en produkt eller tjänst med stor internationell och kommersiell potential som är ny eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden. Affärsidén ska vara innovativ och på något sätt bidra till ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål. Grundaren/teamet bakom bolaget ska visa att de är kapabla att driva sin idé framåt. Total tid i teamet motsvarande 75% av en heltidstjänst ska kunna dediceras idén under inkubationstiden.
 4. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast mellan den 21 juni och den 16 augusti 2021. Vinnarna meddelas under september.
 5. Vi beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
 6. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Science Park Jönköping AB skadelöst om någon riktar krav mot Science Park Jönköping AB med anledning av tävlingsbidraget. Science Park Jönköping AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen.
 7. Som vinnare ger du Science Park Jönköping AB, samt tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt en beskrivning av din idé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
 8. Bidraget ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Science Park Jönköpings affärsutvecklare.
 9. *Science Park Jönköping AB äger rätten att inte utse någon vinnare om inget tävlingsbidrag anses hålla den kvalitet som krävs för antagande till .
 10. När du anmäler dig till tävlingen behandlar Science Park personuppgifter om dig, exempelvis namn och e-postadress. Du anmäler dig även till vårt nyhetsbrev. Vi uppmanar dig att läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i vår personuppgiftspolicy, där avsnitten ”När du anmäler dig till och deltar i ett event eller aktivitet” och ”När du deltar i affärsutveckling” gäller för vår personuppgiftsbehandling avseende ditt deltagande i idétävlingen. Vår personuppgiftspolicy kan du ta del av här.