Inero får miljonorder


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 har nu valt att lägga ytterligare en beställning på två kilometer översvämningsbarriär, vilket motsvarar ett sjusiffrigt ordervärde för Inero AB.

-Att MSB nu väljer att köpa in ytterligare två kilometer är självklart mycket glädjande, säger Ineros grundare Ingvar Nero. Det visar att de är nöjda med både produkten och oss som leverantör.

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. När en allvarlig olycka eller kris inträffar finns MSB som stöd och att de efter noggranna utvärderingar nu väljer att köpa mer visar både oss och resten av branschen att ”Inerobarriären” är det ledande alternativet på marknaden.

Dan Friberg, ordförande i Inero AB, menar att detta fortsatt bekräftar de indikationer Inero fått från marknaden om att erbjudandet starkt efterfrågas. – Vi fortsätter nu marknadsarbetet och vi räknar med att fortsatt skörda framgång på den svenska, och framöver även den internationella marknaden förklarar Dan Friberg.

Inero AB tillhandahåller en patenterad översvämningsbarriär som gör det möjligt för kommuner, räddningstjänster och företag att på ett effektivt sätt hantera den ökade problematiken kring översvämningar. Produkten lanserades under 2010 och den har visat sig överlägsen när det gäller användarvänlighet, konstruktion och logistik. Mer information om bolaget finns på www.inero.se

För ytterligare information kontakta Ingvar Nero på 070-5758054 eller ingvar.nero@inero.se

Inero AB är en del av Science Park Jönköpings Inkubatorsprogram.