Imanos IT-lösning får internationellt pris

IT-lösningen Skogsvårdsportalen som Imano utvecklat för Sveaskog belönas med det internationellt prestigefyllda priset Forestry SAG Award (Special Achivements in GIS). Inget svenskt skogsföretag har tidigare fått priset, som delas ut den 16 juli i San Diego, USA.

Skogsvårdsportalen byggdes av Imano på Esris plattform under åren 2012-2013 med implementering år 2014 och har skapat en kontroll över hela kedjan av skogsvårdstjänster, till exempel hyggesrensning, markberedning, sådd, plantering och röjning. Det utförs årligen skogsvårdstjänster på 15 000 objekt på Sveaskogs marker – från norr till söder.

– Det är jätteroligt med den fina utmärkelsen. Vi har haft ett bra samarbete från början och som IT-arkitekt är jag extra tillfreds med att vi har lyckats integrera kartfunktionalitet med verksamhetsdata på ett väldigt användarvänligt sätt, säger Bo Persson, IT-arkitekt på Imano.