Imano får Vinnova-stöd

Företaget Imano har inom projektet Forska&Väx blivit beviljade 3 miljoner kronor för att utveckla en branschgemensam IT-lösning för effektivisering av biobränsleaffären mellan skogs- och energiföretag.

Imano kommer att utveckla en IT-lösning som förbättrar både logistikprocessen, administrationen av biobränsleaffären samt lagerhanteringen. Detta genom att relevant och korrekt information görs tillgängligt för alla parter.

–          Det finns ett stort behov av ett branschgemensamt informationsnav för att hantera biobränsleaffären. Stödet från VINNOVA ger oss möjlighet att utveckla en lösning som skall komma såväl stora energikoncerner som kommunala kraft- och fjärrvärmevärk till nytta, säger Robert Johansson, marknadschef Imano.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska stärka Sveriges attraktionskraft och konkurrenskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs investeringar ska i ökad utsträckning bidra till grön tillväxt.