Idétävlingen LIV belönar Västsvensk forskning

Sverige har internationellt stark forskning inom många områden men forskningens resultat kommer inte alltid till nytta i den utsträckning den skulle kunna. För att uppmärksamma idéer med nyttiggörande potential startar nu Innovationskontor Väst en idétävling som riktar sig mot forskare, professorer och doktorander som vill nyttiggöra sitt forskningsresultat och tävla om konsultcheckar.

Tävlingen gäller sex lärosäten i Västsverige, bland annat Högskolan i Jönköping, och priser på totalt 130 000 kr i konsultcheckar skall delas ut. Sista ansökningsdag är den 6 november 2011. 

Mer information och ansökningsblanketter finns på http://innovationskontorvast.se/ikv/liv och hos innovationsrådgivare Simon Markström tel. 073- 642 51 21 eller simon.markstrom@sciencepark.se

Om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst har ett statligt uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former: kommersialisering, patentering och licensiering, forskningssamverkan etc. Innovationskontoret ger vägvisning i Innovationssystemet och hjälper till med att kanalisera det stöd som erbjuds även av andra aktörer.