Handeln – en bransch i förändring

Torsdagen den 5 december arrangerades på Science Park Jönköping SP.Launch – ett lunchmöte där forskare och näringsliv träffas för att ta del av aktuella forskningsrön samt utmaningar, möjligheter och trender i näringslivet.

Dagens talare var Karin Hellerstedt, ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School. Ämnet var ” Handeln – en bransch i förändring”

Sverige ligger i topp när det gäller antal kvadratmeter köpcentrumyta per capita. Ändå byggs nya shoppingcenter och områden i såväl storstäderna som i vår stad. I Malmö finns Emporia, det finns planer för Gamlestadens köpcentrum i Göteborg och i Stockholm invigs Mall of Scandinavia 2015. Samtidigt är detaljhandeln den mest konkursutsatta branschen. Marknaden anses vara överetablerad och fler nedläggningar är att vänta.

Vid JIBS forskar Karin Hellerstedt, ekonomie doktor och lektor i Företagsekonomikring vad som påverkar beslutet att satsa vidare eller att eventuellt lägga ner, vad är effekterna och hur kan man lära och gå vidare?

Bland lunchgästerna fanns bland andra representanter från Jönköping City, Tosito Fastigheter, A6 Newsec, Destination Jönköping, Lustgården Fastigheter, CCJ, Team Sportia och Company.

Om SP.Launch

SP.Launch arrangeras i samarbete mellan Högskolan i JönköpingScience Park Jönköping och Innovationskontor Väst och är ett återkommande lunchforum som genom ett nytt mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv. Ett forum där forskare eller företagare bjuds in för att i korthet presentera den egna forskningen alternativt utmaningar och trender som de upplever inom sina specifika områden och branscher.

För inbjudan till kommande spLaunch under 2013 och mer information om hur Science Park Jönköping kan hjälpa ditt företag knyta kontakt med forskning kontakta innovationsrådgivare Kristoffer Olsson på 036-30 51 66.

Om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst är ett av åtta innovationskontor i Sverige och har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Avsikten är att Innovationskontoren ska underlätta för lärosätena att ta ett större ansvar för forskningens nyttiggörande. Högskolan i Jönköping är ansluten till Innovationskontor Väst genom ett partnerskap med sju andra lärosäten.