Hållbarhetseventet rätade ut frågetecken och skapade hållbara affärsidéer

Under tisdagskvällen samlades företagare, entreprenörer och drivna personer på en workshop för att jobba fram hållbara affärsidéer och räta ut de frågetecken som finns kring hållbart företagande. Resultatet blev sex affärsidéer med fokus på hållbarhet.

Den 22 maj arrangerade Science Park och NY Collective, i samarbete med LiveGreen Sweden eventet HÅLLBART?! med fokus på hållbart företagande. Drygt 40 personer från Jönköpings län samlades i NY Collectives lokaler på tändsticksområdet, för att inspireras av föreläsningar, få grundläggande hållbarhetskunskap och tillsammans jobba fram hållbara affärsidéer under workshops och interaktiva samtal.

Multientreprenören, företagsledaren och inspiratören Louise Lindén som grundat musikfestivalen och hållbarhetsbyrån LiveGreen, inspirerade deltagarna och pratade om vad hållbart entreprenörskap betyder för henne.

– Entreprenörskap handlar inte om att förstöra. Tänk att allt som finns i världen – vi kan ta exempelvis den här tv:n, eller den här byggnaden eller vårt politiska system, om man ska kolla väldigt stort – allt det här har startat med att en människa har fått en idé. Detta betyder att vår värld är påhittad av människor med idéer, alltså entreprenörer. Och det är också människor med idéer som är med och designar om välden och förändrar världen till det bättre. Och det är vad entreprenörskap handlar om. Entreprenörskap handlar om passioner, det handlar om att ge och det handlar om att skapa pengar och skapa jobb. Men det kan också användas för att förändra världen, säger Louise Lindén under sin insprationsföreläsning om hållbart entreprenörskap.

Hackathon för hållbara affärsidéer

Efter en inledande föreläsning med Louise Lindén samt diskussioner kring hållbart entreprenörskap, fick deltagarna delta i ett hackathon med uppgiften att ta fram hållbara affärsidéer utifrån tre ämnen:

  1. Hantering av plastförorening. Hur kan vi göra organisationers aktiviteter mer ekologiskt hållbara genom att minska användningen av förpackningar och plast i allmänhet?
  2. En mångsidig arbetskraft är bra för företag och bra för världen. Hur kan vi få företag att ta hänsyn till olika perspektiv och skapa tekniker som är mer inkluderande och attraktiva för människor i alla åldrar, med olika sexuella läggningar och från olika etniciteter och kulturer?
  3. Bygga sektorsövergripande samarbeten. Hur kan vi bidra till att utveckla samarbeten kring socialt entreprenörskap och hållbarhet mellan myndigheter, företag, aktivister och resten av invånarna i staden?

Deltagarna arbetade i team och resultatet blev sex hållbara affärsidéer med olika fokusområden:

  • The future is equal – en förmedlingstjänst för ökad mångfald på arbetsplatsen.
  • Tillsammans.se – en plattform och app som sammanför människor från olika kulturer – ungefär som Tinder fast med fokus på inkludering och social hållbarhet.
  • Glokala Torget – tänk globalt, agera lokalt. Ett event byggt på FN’s hållbarhetsmål.
  • Foodsmart – utbildning för barn och unga med mål att minska matvsinn.
  • Refillosofi – återta användningen av refill.
  • Basturent – flytande bastuflottar som renar vattnet i Munksjön.

En idé som förenar nytta med nöje

Juryn, bestående av Pernilla Ljungbergh från NY Collective, Louise Lindén och Alina Minkova från LiveGreen Sweden samt Lars Birging från Science Park, bedömde deltagarnas idéer utifrån ett antal parametrar: nytänkande, påverkan och genomförbarhet. Vinnaren tilldelades kostnadsfri och konfidentiell affärsutveckling med Science Parks coacher, 6 månaders fri tillgång till Science Parks coworking-miljö samt tre timmars uppstartsmöte och två projektmöten med Science Park. I slutet av kvällen stod teamet bakom Basturent: Emelie Ramsö, Alicia Jakobsson och Tina Bengtsson från Ung Företagsamhet; David Bacelj som driver UF-företaget TallGrow UF samt Andre Dahlkvist som vinnare.

Juryns motivering:

”Det vinnande teamet förenar nytta och nöje på ett för Jönköping nytänkande sätt. Ambitionsnivån imponerar och symbolvärdet för Jönköping är högt men det kommer att få ringar på vattnet även utanför Munksjön.”

– Vi är jätteglada för vinsten och här finns många möjligheter att tänka vidare för en hållbar morgondag i både Jönköping och resten av vår värld, säger Tina Bengtsson från Ung Företagsamhet, en av deltagarna i det vinnande teamet.

– Det är spännande att se energin och kreativiteten som finns hos deltagarna när vi diskuterar långsiktig hållbarhet som är viktigt och berör oss alla. På kort tid kom det fram bra idéer som kan göra skillnad med start här och nu. Det var också kul att se att många nya kontakter knöts under kvällen. Dessa kan mycket väl vara frön till nya projekt och initiativ, säger Lars Birging, affärsutvecklare på Science Park och medlem i kvällens jury.