Gjuteriteknik är Årets nytänkare 2020 i Värnamo

Under Värnamo Näringslivs digitala frukostmöte den 4 december utsågs årets nytänkare i Värnamo kommun. Priset delas ut av Tillväxtstiftelsen Jönköpings län, tillsammans med Science Park och Värnamo Näringsliv och årets vinnare är Gjuteriteknik.

Sedan 2019 har Årets Nytänkare utsetts i Jönköpings läns samtliga kommuner. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort. Bakom utmärkelsen står Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter.

Årets vinnare i Värnamo kommun blev Jonas och Peter Abrahamsson som driver Gjuteriteknik AB. Priset, bestående av en check på 15 000 kronor, ett diplom och blombuketter, delades ut av affärsutvecklaren Adam Svensson på Värnamo Näringsliv.

Juryns motivering

”Årets Nytänkare i Värnamo kommun har förmågan att tro på en idé och att hålla kvar vid den, oavsett hur vindarna blåser. Genom att prioritera långsiktigt framför kortsiktigt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv, skapas både konkurrenskraft och konkurrenskraftig kraft.”

– Det känns väldigt bra och man känner sig uppskattad på ett positivt sätt. Det är verkligen jätteroligt, säger Jonas Abrahamsson.

Om Tillväxtstiftelsen

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.