Gerotech hackathon – tekniklösningar för ett åldrande samhälle

I förra veckan genomfördes på Science Park för första gången ett hackathon med fokus på tekniklösningar för ett åldrande samhälle.

Efter en introduktion av arbetsterapeut Annelie Möller som visade problematiken utifrån en verklig situation kopplat till en patient fick gruppen bestående av seniorer, närstående, entreprenörer, innovatörer, hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal genomföra ett Fightlab. Under ledning av Calle Andersson på Science Park jobbade grupperna med kreativitet och idégenerering och fick fram flera intressanta tankar som man kan gå vidare med i projektet.

Förhoppningen är att Gerotech Hackathon skall resultera i nya eller modifierade hjälpmedel för äldre personer.

Några röster från deltagarna efter kvällen:

– Tack för en mycket inspirerande och trevlig kväll! Jag uppskattar verkligen ert engagemang inom detta viktiga område som också bidrar till jättebra marknadsföring av Hälsohögskolans verksamhet.

– Jag har deltagit i liknande men det har inte varit så konkret och tydligt som detta hölls

– Efter att ha varit med om ett Hackaton/Fight Lab för första gången så vill jag instämma i berömmet för tillställningen – det var verkligen roligt …

Gerotech Hackathon är ett samverkansprojekt som leds av Hälsohögskolans Sofi Fristedt.