Finansieringsguide ska hjälpa länsföretag att hitta kapital

Nu kompletteras webbtjänsten finansieringsportalen.se med en finansieringsguide som ska stötta länets företagare i jakten på kapital för tillväxt.

– Vi vet att många främst tänker på banken när det gäller finansiering och vi vill visa på fler alternativ. Till exempel finns det både regionala och nationella bidrag att söka för olika ändamål, som skulle göra nytta för länets företag, säger finansieringsguide Martin Harbäck.

Finansieringsguiden kommer huvudsakligen att jobba med två områden:

  • Informations- och kunskapsspridning där finansieringsguiden berättar om olika möjligheter och vad som kännetecknar olika aktörer.
  • Individuella möten där finansieringsguiden, tillsammans med företaget, går igenom förutsättningarna, behovet och möjliga finansieringslösningar. Finansieringsguiden hjälper sedan bolaget vidare genom att slussa till relevant aktör och ger tips om vad som är viktigt att tänka på.  

Fokus för finansieringsguidens tjänster ligger på bolag som har varit igång ett tag och som behöver finansiering för tillväxt. Alltså inte i första hand på nystarter eller på bolag som har hamnat i svårigheter. De först nämnda får redan stöttning via bland andra Science Park, Almi och Nyföretagarcentrum och de senare av Företagsjouren.

Bakom projektet Finansieringsguiden finns både privata och offentliga aktörer och förutom Science Park ingår Almi, Exportkreditnämnden, Företagarna, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, samt Region Jönköpings Län. Finansieringsguiden har också nära samverkan med affärsbankerna.