Evig Utveckling är Årets Nytänkare 2020 i Jönköping

Den 20 november, under Jönköpings kommuns digitala näringslivsevent ”Morgonsoffan”, delade Science Park och Jönköping kommun ut pris till Årets Nytänkare 2020. Under morgonen stod det klart att det blev Emma Grundström bakom företaget Evig Utvecklig, som kammade hem årets utmärkelse i Jönköping och stipendiet på 15 000 kronor.

En av Science Parks finansieringsmöjligheter är Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län och det är också denna stiftelse som ligger bakom Årets Nytänkare. Priset delas ut varje år i alla kommuner i Jönköpings län, till en eller flera personer som genom ett nytänkande sätt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att främja och uppmuntra nytänkare och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Evig Utvecklings bok "Rapporteringsstöd"Rapporteringsstöd som ökar patientsäkerheten

Evig Utveckling har tagit fram ett så kallat rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal inom allt från äldrevård och LSS till hemtjänst och socialpsykiatri. Produkten är en pedagogisk handbok i smidigt fickformat, som vägleder den anställda när en vårdtagares tillstånd ska rapporteras till en sjuksköterska. Bokens kapitel som är uppdelade efter symptom – till exempel ”Ont i magen” – innehåller bland annat en kort allmän bakgrund om vad symptomen kan bero på. Varje kapitel innehåller även en lista med frågor, som till exempel: När började det göra ont i magen? Var gör det ont i magen? Är magen svullen? Gör det ont vid beröring?

Med rapporteringsstödet från Evig Utveckling får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad de bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före de kontaktar en sjuksköterska. Stödet kan användas i många olika verksamheter, men fyller alltid samma syfte:

Att öka patientsäkerheten.

Emma såg ett stort behov hos omvårdnadspersonalen

Emma arbetar själv som distriktsjuksköterska och är alltså en av dem som regelbundet tar emot rapporteringar från olika vård- och omsorgsinstanser. Såhär skriver hon på Evig Utvecklings Instagram:

Jag startade Evig Utveckling efter att jag själv sett ett stort behov av stöd till omvårdnadspersonal. Stöd i det vi tar som självklar kunskap och som faktiskt inte finns på pränt ordentligt, men som krävs för att arbetet ska vara patientsäkert. Med det som utgångspunkt tog jag fram boken Rapporteringsstöd – säker rapportering från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Boken, som är granskad av experter, har tagits emot med öppna armar, så oerhört kul!

Nästa projekt för Evig Utveckling är en egen utbildningsfilm, som lanseras inom en snar framtid. Planen för handboken är att den inom kort ska finnas som en mobilapp.

Om Tillväxtstiftelsen

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.