Erik blev årets nätverkare

Utmärkelsen Årets Nätverkare 2012 går till Erik Reuthammar på Basic Care Unit som sett potential och tagit tillvara på möjligheter på nya marknader.

Genom att strategiskt arbeta med kompletterande spetskompetens och ett stort nätverk har Erik Reuthammar tillsammans med en kollega lyckats bygga ett tillväxtföretag som på mycket kort tid slår alla etablerade aktörer genom att få högst kundnöjdhetsbetyg i branschen.

Utöver att vara en driven företagare har också årets nätverkare ett starkt och uthålligt engagemang för företagandets villkor. Erik Reuthammar driver ett kontinuerligt arbete för förändring och förbättring i samarbete med andra företagare och med politiker och påverkare både lokalt och nationellt. Dessa allianser ger årets nätverkare flera gränsöverskridande plattformar att verka ifrån.