Entreprenörer lyckligast över hela världen

För 15:e gången släpps den globala Global Entrepreneurship Monitors-rapporten. 70 länder har deltagit i studien, vilket representerar 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens totala BNP. Resultatet är slående; entreprenörer är bland de lyckligaste människorna i världen när det gäller individuellt välbefinnande och tillfredsställelse med arbetsvillkor.

För Sveriges del konstateras att lyckan bland entreprenörer har ökat i det så kallade TEX-indexet, från 6,4 till årets 8,2 procent. I innovationsdrivna ekonomier, som Sverige, visar kvinnor en högre grad av personligt välbefinnande än männen.

Läs hela rapporten här.

Källa: Tidningen Entreprenör