Divcon öppnar nytt kontor och nyanställer

Konsultbolaget Divcon AB, med säte på Science Park i Jönköping, expanderar och startar upp verksamhet i Linköping. I samband med satsningen kommer man även att nyanställa sju personer till Divcon Jönköping.

Vi tror starkt på vårt koncept. Det har lett till en positiv spiral med nöjda och motiverade anställda som har gett oss nöjda kunder och långa uppdrag. Vi är därför övertygade om att vårt koncept även kommer att passa utmärkt för vår nya verksamhet i Linköping, säger Robert Dahlquist, vd på Divcon.

Divcon är en något av en udda fågel i konsultbranschen. Där konsulter ofta reduceras till en form av flexibla resurser, har medarbetare på Divcon ett stort mått av självbestämmande. Både kring vilka uppdrag de vill ha – och till och med hur verksamheten ska styras.

– Vårt koncept bygger på att våra anställda får arbeta med det de helst vill, att vi har en stark social gemenskap och att alla kan vara med och påverka verksamheten. Det gör oss unika i branschen, säger Robert Dahlquist.

Målet med satsningen är att på sikt ha 15 anställda i Jönköping och 15 anställda i Linköping.