Digitalt verktyg hjälper nyanlända lära sig svenska snabbare

Utbildningsföretaget Scoolia lanserar en webbportal där nyanlända kan lära sig svenska via ett interaktivt utbildningsmaterial.

Språkpaketet ”Introduktion till Svenska språket” är framtaget i samarbete med författare av SFI Läromedel för att vara så kvalitativt och lärorikt som möjligt. En viktig del av materialet är ett inbyggt stöd för lärare och handledare att snabbt komma igång, anpassa och följa upp undervisningen.

Med hjälp av vårt interaktiva verktyg kan handledare stötta elever i inlärningen oavsett var de geografiskt befinner sig, och nyanlända kan komma igång och lära sig svenska i ett mycket tidigare stadie än vad som är möjligt i dagsläget säger Stefan Bedin vd på Scoolia.

Lösningen fungerar som så att både eleven och läraren/handledare får registrera ett konto på hemsidan, sedan kan de när som helst logga in på plattformen via datorn eller sin surfplatta för att gå igenom de olika uppgifterna och filmerna helt i sin egen takt. Som elev kan du hela tiden följa dina framsteg via statistik och som lärare/handledare kan du följa alla dina elevers utveckling.

Detta förenklar processen både för läraren/handledare och eleven då vissa kan gå framåt i materialet i snabbare takt än andra utan att påverkas av de som ligger längre bak – lärandet blir individanpassat förklarar Stefan Bedin.

Språkpaketet”Introduktion till Svenska språket” kommer finnas tillgängligt från och med 15 januari på www.scoolia.se och är det första steget i en större satsning på interaktivt digitalt lärande som Scoolia nu gör.

Scoolia är en del av inkubatorsprogrammet vid Science Park Jönköping. Scoolia AB ingår i Online Learning Group Nordic AB som utvecklar digitalt utbildningsmaterial. Scoolias vision är att skapa en standardportal för svenska språket inom SFI och yrkesinriktad SFI.