Digitala ritningar ska effektivisera byggbranschen

Arkitekt-, design- och kommunikationsbyrån Yellon har sedan länge haft en vision om att digitalisera ritningshanteringen inom byggbranschen. Nu går visionen mot verklighet inom det nystartade företaget Proyk AB som nyligen tog in 8 miljoner kronor från det lokala riskkapitalbolaget Jönköping Business Development AB samt ALMI Invest AB och grundarna genom Hansen Leijonberg Ekelund Holding AB.

– Vår tanke är att digitalisera hela processen baserat på den informationsflödesstruktur som redan finns etablerad på byggarbetsplatser, förklarar Markus Leijonberg, vd på Proyk.

– En digitalisering av byggbranschen kommer att ta tid, men Proyk har redan samarbete med flera aktörer som ser en stor efterfrågan på den här typen av tjänst. Proyk drivs dessutom av duktiga entreprenörer som har en tydlig vision för branschen, vilket gör att vi tror att bolaget har en stark möjlighet att lyckas med sin satsning, säger Lovisa Skyborn på Jönköping Business Development.

En stor del av byggbranschens omsättning går till spillo genom slöseri såsom felbyggnationer och fel information vid fel tillfälle. Det finns således stor besparingspotential för branschen som helhet.

Utvecklingen av den nya produkten har skett i samarbete med affärsutvecklare från Science Park Jönköping och studenter från Jönköping University.

– På Science Park har vi märkt att det finns en efterfrågan från etablerat näringsliv att få hjälp att titta på idéer som inte ligger direkt inom kärnverksamheten men som kanske kan resultera i en spin-out och ett nytt bolag. Uppdraget från Yellon och liknande uppdrag åt bland andra Saab har legat till grund för projektet ”Innovation Runway” där vi nu tillsammans med Almi och högskolan erbjuder den här typen av tjänster till företag i länet, säger Gustav Österström, ansvarig för affärsutveckling på Science Park Jönköping.

Det nystartade bolaget Proyk är en del av inkubatorn på Science Park Jönköping.

För mer information kontakta:

Markus Leijonberg, vd Yellon AB och Proyk AB, 070-422 04 23, markus.leijonberg@proyk.com
Lovisa Skyborn, Investment Manager Jönköping Business Development AB, 036-30 51 54, lovisa.skyborn@development.nu