Digitala ritningar kan spara hundratals miljoner i byggbranschen

Yellon AB och Science Park Jönköping har inlett ett samarbetsprojekt för att se över möjligheterna att digitalisera ritningshanteringen inom byggbranschen.

När arkitekter tar fram byggritningar görs det i skala 1:50 och trycks på A1-papper. För ett stort byggprojekt blir det snabbt ett femtiotal ritningar per våningsplan. Vartefter ritningarna förändras under byggets gång är det ett stort administrativt arbete att trycka nya upplagor och distribuera ut till byggarbetsplatser.

–  Vår tanke är att digitalisera hela processen och istället för att ha hundratals ritningar i pärmar ha EN ritning per plan i en läsplatta förklarar Yellons vd Markus Leijonberg.

Ute på byggarbetsplatsen plockar man i Yellons vision en läsplatta ur ett ställ och vet då att den alltid innehåller den senaste versionen av ritningarna. I plattan kan man sedan enkelt zooma in eller ut på ritningen beroende på om man vill ha detaljer eller en överblick.

Bygghandlingsstatus per objekt

–  I ett andra steg skulle man kunna utveckla produkten så att man kan sätta bygghandlingsstatus på objekt i ritningen. Då kan bygget av ett visst objekt startas även om inte ritningen som helhet har bygghandlingsstatus, något som skulle effektivisera byggandet och spara massor av tid, fortsätter Markus Leijonberg.

Besparing på hundratals miljoner

Uppskattningsvis hälften av Arkitektbranschens omsättning på sju miljarder per år utgörs av bygghandlingsprojektering. Av den summan är flera procent ren ritningsadministration, alltså rör det sig om en direkt besparingspotential på hundratals miljoner kronor per år för branschen som helhet. – Den största vinsten görs dock genom kvalitetssäkring; att alltid rätt version av ritningarna finns framme, tillägger Markus.

En projektgrupp har bildats där Science Park Jönköping bidrar med en affärsutvecklare och en student som med utgångspunkt från Yellons vision tittar på marknadspotentialen för se om det går att skapa ett nytt bolag av idén.

Frågor som ska besvaras i projektet är om det finns en tillräckligt stor efterfrågan och betalningsvilja för den här typen av lösning, hur produkten ska utformas och hur affärsmodellen ska se ut.

Stor efterfrågan från näringslivet

–  På Science Park har vi märkt att det finns en efterfrågan från etablerat näringsliv att få hjälp att titta på idéer som inte ligger direkt inom kärnverksamheten men som kanske kan resultera i en spin-out och ett nytt bolag. Vi har tidigare gjort ett liknande uppdrag åt Saab Ventures och har påbörjar under våren ytterligare två projekt tillsammans med företag i regionen säger Gustav Österström, ansvarig för affärsutveckling på Science Park Jönköping.

Om Yellon

På Yellon arbetar arkitekter, designers och kommunikatörer tillsammans och var för sig, med den gemensamma drivkraften att stärka kunderna – och att forma utveckling. Yellon består av ett 50-tal medarbetare fördelade på tre kontor i Sverige.