Digilär får 1,6 miljoner från PTS

Digilär, som är en del av Science Park Jönköpings inkubatorsprogram, har  tilldelats 1,6 miljoner kronor av Post- och Telestyrelsen för att utveckla digitala läromedel för personer med dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

Post- och Telestyrelsen är den myndighet som på regeringens uppdrag driver tävlingen Innovation för alla, som ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor kan ta del av tv, film, radio, musik, böcker och tidningar digitalt. I år har sju sökande organisationer vunnit bidrag på en halv miljon kronor eller mera för sådana utvecklingsprojekt.

Digilär håller nu på att bygga upp tre pedagogiska plattformar för läromedel inom matematik/NO, svenska/språk och orienteringsämnen.

Stellan Wigh, VD på Digilär, ser fram mot detta arbete:
– Det här bidraget som vi har fått är verkligen betydande. Med hjälp av detta kan vi i nära samarbete med Sveriges ledande forskare på området utveckla digitala program som ger eleverna helt andra förutsättningar än tidigare.

Mikael Wahss, som är projektledare för utvecklingsarbetet, håller med.
– Det är verkligen roligt att vi som är ett relativt nystartat företag får en sådan support från Post- och telestyrelsen. Men vi har hela tiden fått bekräftat att vi är steget före inom vårt område när det gäller innovation och nytänkande.