CombiQ levererar pulsklocka till Husqvarnas maskiner

Den lilla sensorn fungerar som en pulsklocka där den sitter på Husqvarnas riders, trimmers och motorsågar. När maskinen används loggas körtid, varvtal, vibrationer och annan data som kan tala om när det till exempel börjar bli dags för service. På så sätt kan användaren schemalägga sin service, vara säker på att reservdelar finns hemma och få bort ett av de största bekymren för grönyteföretag, när det blir ett hack i produktionen.

– Idén uppkom någon gång 2008-2009 berättar Torbjörn Birging, vd på CombiQ. Vi började diskutera med Husqvarna om möjligheten att hitta ett sätt att mäta hur mycket en rider används och hur stor del av tiden som klippaggregatet är aktivt.  När vi senare kom vidare i utvecklingsarbetet insåg vi den fulla potentialen i produkten och att den borde monteras på många fler maskiner.

Bättre arbetsmiljö för användaren

Det är inte bara maskinen som mår bra av att data samlas in via sensorsystemet. Eftersom alla användare av maskinen identifieras med en så kallad operatörstagg kopplas insamlad data till unika personer. Detta gör det möjlighet för arbetsgivaren att se hur mycket vibrationer en användare utsätts för under en dag, oavsett om personen byter maskin, och på så sätt skapa en optimal arbetsdag för den anställde. Det går också genom att avläsa statistiken att se om personalen behöver utbildning för att bättre nyttja en viss maskin.

Boende för dementa använder också sensorssystem

Systemet med sensorer och identifikationstaggar är givetvis inte begränsat till användning inom maskin och industri. Det används till exempel också på boenden för dementa för att skapa trygghet och ge rätt personer access till dörrar.

– Det är vanligt att de boende har svårt att själva hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att obehöriga personer kommer in. Genom sensorsystemet kan dörren automatiskt öppnas för rätt person men hållas låst för andra, något som ökar tryggheten för både boende och anhöriga förklarar Torbjörn Birging.