Bringfeldt Innovation tar in kapital och anställer

Bringfeldt Innovation utvecklar en app som ska underlätta dokumenthantering för företagare, politiker och andra med stort flöde av dokument som behöver signeras och bevaras.

Företaget är sedan slutet av 2014 en del av Science Parks inkubator och har nyligen slutfört en investeringsrunda där en ny delägare kommit in i bolaget. Med det nya ägarkapitalet och ytterligare finansiering från Almi Företagspartner har Bringfeldt Innovation möjlighet att anställa och man har nu rekryterat en person som ska arbeta med utvecklingen av tjänsten.

Grundare av bolaget är entreprenören Karl-Anders Bringfeldt som tidigare drivit Brinfo Alldata och GainIT och som siktar på att utveckla fler idéer och företag framöver. Läs gärna mer om Karl-Anders Bringfeldt i vårt reportage ”I huvudet på en serieentreprenör”