Att växa genom investeringar

Ett sätt att få in kapital för tillväxt i företag är att ta in externa ägare. Under näringslivsveckan på Science Park Jönköping presenterade Dan Friberg vd för Jönköping Business Development och Tarja zu dem Berge från Almi Invest hur deras respektive verksamheter kan investera i företag.

Hur välja investerare?

Stellan Wigh, grundare till Digilär AB, är en företagare som valt att skapa tillväxt i sitt företag genom att ta in extern finansiering och så här resonerade han när de valde vem som skulle få bli delägare i bolaget:

  • någon som vill ge mer än bara pengar till bolaget, dvs engagera sig
  • någon med erfarenhet av att bygga tillväxtföretag
  • någon med erfarenhet av hur man tar bolaget ut i världen

Hur välja var investera?

Investeringen i Digilär kom från bolaget Dicel som har sin bas på Science Park Jönköping och skälen till att de valde att gå in med kapital var enligt Ditar Isai på Dicel:

  • Digilär är pionjärer på den marknad de verkar
  • intressant konkurrenssituation på svenska marknaden
  • affärsmodell som har potential att ge goda marginaler
  • Dicels kompetens användbar i bolaget