Årets nytänkare i Habo prisades på Kräftlördagen

På Kräftlördagen den 7 september delades utmärkelsen Årets nytänkare i Habo ut. Pristagare blev Emma Lundin och Marcus Söderlind på Söderlinds ekologiska grönsaker som fick ta emot diplom och en prischeck på 15 000 kr.

Bakom utmärkelsen står Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Ekologiska grönsaker från egna gården

Söderlinds ekologiska grönsaker lovar kunden att allting som säljs är från den egna gården. Grönsakerna är ekologiska och odlas både i växthus och på friland. Begreppet ”ekologiska” innebär  att det inte används syntetisk växtnäring eller kemiska växtskyddsmedel vid odlingen. Vad som är ekologiskt regleras i en EU-förordning och utgör ett gemensamt ramverk inom EU.

Söderlinds ekologiska grönsaker startade redan 2001- då med fokus på att föreläsa. 2003 blev verksamheten inriktad på odling i Tenhult och sedan 2007, när verksamheten flyttade till Habo har bolaget utvecklats successivt. Arbete är säsongsbetonat med start i december när sådden sker. Från april/maj pågår skörden ända fram till höst och ibland vinter. Under högsäsongen har företaget 6-8 medarbetare och engagerar skolungdomar, studenter och nyanlända.

Erbjuder nyanlända sysselsättning och en meningsfull vardag

Marcus och Emma bjöd för några år sedan in nyanlända för att erbjuda hjälp med sysselsättning och en meningsfull vardag. Eftersom det är en bit att åka till gården i Långhult utanför Habo, hämtar och lämnar Emma och Marcus sina medarbetare vid Habo station. De välkomnas i deras hem där de kan laga mat och har kvällsaktiviteter tillsammans.

– Företagande handlar om samarbete. Det är engagerade kunder, duktiga medarbetare som bidrar med idéer och förslag, hjälpsamma grannar och lantbrukare och leverantörer. Man hjälper varandra i bygden, säger Emma.

Grönsakerna sälja främst via eko-ringar, på torget, via grossister och – såklart – på den egna gården.

– Vår verksamhet är såklart väldigt väderberoende och ekonomiskt kan det vara stora variationer mellan åren. Det gör det svårt att planera utifrån både väder och kunder, säger Marcus.

Prisutdelning på Kräftlördagen

Priset Årets nytänkare i Habo 2019 delades ut av Science Parks affärsutvecklare i Habo, Kenneth Hellman och Monica Raske, näringslivsansvarig i Habo kommun.

Med ett stort hjärta för hållbarhet och ekologisk odling driver Årets nytänkare sitt företag med ett förhållningssätt som visar på stor ödmjukhet. Emma och Marcus är ett lysande exempel på lokal närvaro, samverkan och samarbete. Allt de säljer kommer från den egna gården, och förutom att bedriva en odling som är bra för vår planet, bidrar de till integration och livskvalitet genom att erbjuda nyanlända allt från arbete till sociala aktiviteter.

Kort om Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

www.tillvaxtstiftelsen.se