Småskaligt jordbruk prisades som Årets nytänkare i Eksjö 2019

Den 17 oktober delade Science Park Eksjö och Eksjö.nu ut priset Årets nytänkare i Eksjö 2019. Stolt pristagare blev Elin Hjalmarsson på Russnäs Andelsjordbruk som tog emot diplom och ett stipendium på 15 000 kr.

Bakom priset ligger Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

EKSJÖ NÄRINGSLIVSFESTProducent och konsument delar på risker och belöningar

Ett andelsjordbruk är ett småskaligt jordbruk, som ofta drivs utan fossila drivmedel. Konceptet bygger på att knyta kontakten mellan konsumenten och producenten så att konsumenterna har lite förståelse och inblick i odlingen. Konsumenten skriver på att hen kommer att köpa en viss del av skörden, till exempel att ta emot grönsakskassar hela säsongen. För producenten ger det en trygghet att veta att en del av skörden säkert kommer att säljas.  Det ger också möjlighet för producenten att vara lyhörd för vad kunderna vill ha och planera odlingen utifrån det.

Andelsjordbruk innebär att producent och konsument får dela på risker och belöningar. Om någon skörd går dåligt ges mer grönsaker av någon annan sort. Det går inte att på förhand veta exakt vilka grönsaker som kommer med varje leverans.

Min vision är att kunna leverera grönsaker året runt. Med rätt sortval och god planering går det att få fram grödor för skörd även på vintern och med hjälp av goda lagringsmöjligheter kan sommarens rotfrukter hålla långt in på nästkommande år. Sallat och kryddor kan drivas upp under växtbelysning i något uppvärmda utrymmen. Självklart kommer utbudet inte att bli detsamma på vintern som på sommaren men jag tycker att tomaterna blir godare om man får längta lite efter dem. Dessutom är det mer klimatsmart att äta efter säsong, säger Elin.

Prisutdelning under Eksjö näringslivsgala

Priset delades ut av Science Parks affärsutvecklare Ida Fredman och Eksjös näringslivschef Marie Brask under Eksjös näringslivsgala den 17 oktober.

”Med stark drivkraft och en för branschen innovativ affärsmodell ger årets nytänkare begreppet ”självförsörjning” en bredare innebörd.” löd motiveringen till pristagaren.

Vinstpengarna kommer Elin satsa på enklare redskap till odlingen och visionen är 1.000 kvm fossilfri odling.

Kort om Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.