Annie Lööf besöker Jönköping

I dag besöker Näringsminister Annie Lööf Jönköping för att tillsammans med bland andra Science Park Jönköpings VD Therese Sjölundh delta i mötet ”Framtidens innovativa Småland Blekinge”. Syftet med dialogmötet är att få fler att bidra med inspel till den nationella innovationsstrategin och det framtida regionala tillväxtarbetet.