Scoolia öppnar dörren till den gränslösa skolan

Kunskapen är gränslös. Med den nya tjänsten Scoolia öppnas nya möjligheter till fjärrundervisning för Sveriges kommuner.

Geografisk placering är ointressant för Stefan och Theodor Bedin, VD och produktutvecklare, far och son som tillsammans står bakom Scoolia. Företaget har sin bas i Värnamo men med kunder och medarbetare över hela Sverige – och ett utvecklingsteam i Makedonien – lever de som Scoolia lär.

Distanslärande som komplement

Scoolia är en plattform för fjärrundervisning som kan användas som komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Tanken är att underlätta för kommuner, skolor och organisationer att lära ut på distans och därmed frigöra dem från behovet att ha all egen personal på orten. Behovet är stort, inte minst inom SFI, svenska för invandrare. Många kommuner har i dag svårt att erbjuda legitimerade lärare i alla språk, säger Stefan Bedin.

– Genom Scoolia kan man samarbeta och dela på resurserna, till exempel inom en region eller ett län. Vi har i dag över 100 000 invandrare på väg in i det svenska språket, så det här är en jätteutmaning.

Det är viktigt för den långsiktiga regionala tillväxten att alla får en chans att lära sig språket, utbilda sig och komma in samhället. Kommunerna måste få chansen att bygga upp sin egen kompetens och här ser vi fjärrundervisningen som en stor möjlighet. Intresset är stort. Redan när Scoolia lanserades i slutet av januari fanns Ronneby/Blekinge, Kronobergs län och Sydnärke/Örebro län bland kunderna.

Verksamheten viktigast

I ett inledningsskede vänder sig Scoolias tjänster till grundskola och gymnasium. Scoolia är tänkt att användas som ett komplement i utbildningen, till exempel för studiehandledning, svenska, modersmål eller elevhälsa online. Tjänsten är byggd på fyra hörnstenar – plattform, utbildning av lärare, arbetsprocess och support.

Den webbaserade lärmiljön online är smart och lätt att använda för både lärare och elever.

– Det är så lätt att stirra sig blind på den tekniska lösningen, till exempel om man ska välja Skype eller någon annan tjänst. Men tekniken är fullständigt ointressant om man inte kan bygga en lärandemiljö som fungerar. För att lyckas med fjärrundervisning måste man vara verksamhetsinriktad. Vi har fokuserat på bra arbetsprocesser, poängterar Stefan.

Utvecklar lärare och elever

Med Scoolia integreras alla berörda i processen. Ämneslärare, studiehandledare och rektorer kan samverka och upprätthålla dialogen med den enskilda elevens behov i centrum. En stor del av utvecklingen har ägnats åt att skapa en trygg arbetsmiljö för lärarna, berättar Theodor.

– Innan undervisningen börjar får alla lärare och handledare en ordentlig utbildning så att de vet hur processen och tekniken fungerar. Vår support finns också alltid närvarande online. Oftast är vi med i uppstarten av en lektion, ser till att allt fungerar och att läraren kommer i gång. Skulle läraren sedan behöva hjälp under lektionen så finns vi där. Lärarna får också vidareutbildning och vi märker att ju säkrare de blir, desto mer utvecklar de lektionerna och använder fler verktyg.

Gränslöst för glesbygden

Rent praktiskt funkar det så att både lärare och elever loggar in på Scoolias plattform, där de klickar på lektionslänken i schemat. Läraren har möjlighet att lägga upp lektionen på sitt sätt; kanske inleder man gemensamt för att sedan genomföra gruppövningar i virtuella klassrum. Läraren kan också välja att undervisa varje elev enskilt. Möjligheterna att komplettera med eget material i form av filmer, pdf-er och texter är i princip outtömliga.

– Eleven kan till exempel sitta på bussen och välja att se en undervisningsfilm i telefonen. Om man missar en lektion så kan man se den i efterhand eftersom allt spelas in. Vi har varit väldigt noga med att skapa en säker plattform ur integritetssynpunkt. Alla ska känna sig trygga, säger Theodor.

Med Scoolia skapas också nya möjligheter för glesbygden. När det geografiska läget blir ointressant blir det möjligt att bygga upp lärmiljöer även ute på landsortsskolorna. Utbudet blir gränslöst.

”Spinout” i tiden

Scoolia är en så kallad spinout från företaget Wezupport, som hjälper myndigheter och organisationer med utbildning och support genom e-learning.

– Det är en naturlig utveckling av vår verksamhet, som dessutom ligger i tiden. Det har precis lämnats en proposition om att fjärrundervisning ska införas i skollagen. Scoolia ligger långt framme i utvecklingen och vi ser ett ökat intresse på hela den europeiska marknaden, säger Stefan Bedin som också är en av grundarna och ägarna bakom Wezupport.

Företagsgruppen har i dag fem ägare, varav investmentbolaget Jönköping Business Development där Science Park är delägare är en. Kopplingarna är med andra ord starka och för Stefan Bedin är det självklart att ta hjälp av Science Parks kompetens i avknoppningsprocessen.

– Science Park är en naturlig samarbetspartner för oss. Vi har en gemensam ideologi. Vi vill båda skapa tillväxt genom nätverk. Med bra lösningar för utbildning kan vi vara med och utveckla samhället. Pisaundersökningen talar sitt tydliga språk. Vi måste tänka nytt – och integrationen är ett viktigt steg när vi bygger den gränslösa skolan.