Saab letar guldägg med Science Park

Många företag ruvar på guldägg. Ny teknik och innovationer som inte är kopplade till kärnverksamheten kan ändå bli lönsamma – som nya företag.

Saab Ventures är Saab-koncernens eget riskkapitalbolag. Henrik Engqvist och hans kollegor har som uppdrag att bevaka och vidareutveckla teknologi som kan vara relevant för koncernens affärer.

”Vi arbetar enligt två principer – ’Spin In’ och ’Spin Out’”, berättar Henrik Engqvist. ”Ett typiskt Spin In-projekt innebär att vi håller ögonen öppna efter nya idéer, teknologier och företag som kan vara intressanta att utveckla och integrera i vår egen verksamhet. Spin Out-projekten – och det är här tyngdpunkten ligger – handlar om att hitta applikationsområden för befintlig teknologi. Till exempel att ta tillvara de innovationer som uppstår i våra egna bolag, men som inte har en direkt koppling till vår kärnverksamhet. Teknologin utvärderas och om det är lämpligt går vi vidare med att skapa ett företag kring idén, ofta tillsammans med andra finansiärer. Tanken är förstås att så småningom kunna sälja företaget med god vinst.”

Gasa eller bromsa?

Men vägen dit är lång. Inledningsvis måste varje idé utvärderas i ett så kallat ”Proof of Concept”. Det är här det avgörs; gå vidare eller lägga ner?

”Saab Ventures är ett litet bolag – vi är fyra personer och har inte kapaciteten att göra analyserna själva. Därför anlitar vi extern hjälp med denna första, väldigt viktiga, fas. Vi handplockar våra samarbetspartners utifrån förutsättningarna i varje projekt.” Denna gång var avknoppningsidén kopplad till ett helt nytt applikationsområde för Saabs bildbehandlingsteknologi. Det gällde alltså att identifiera en helt ny marknad för en befintlig teknik. Valet föll på Science Park Jönköping.

Under ledning av affärsutvecklare Gustav Österström har Science Park ansvarat för utvärderingen av konceptets marknadspotential. Science Park har genom sitt nätverk plockat in en student/entreprenör som tillsammans med affärsutvecklaren genomfört analysen. För verifieringen av själva tekniken svarar Saab.

Siktar på stjärnorna

”Vi valde Science Park Jönköping av flera anledningar. Först och främst har de domänkännedom och ett relevant nätverk. Dessutom såg vi att de har rätt processer och kapaciteten att få fram svaren på våra frågor. De har en bra och jordnära inställning. Så här tidigt i projektet är det viktigt att ha bra styrning och att hålla det så enkelt som möjligt. Annars kan man sväva iväg hur långt som helst”, säger Henrik Engqvist.

”Science Parks nätverk är viktigt för oss ur flera perspektiv. Vi vill ha kontakt med nästa generations entreprenörer – de unga och ’hungriga’. Vi vill ha stjärnorna! Dem har vi inte koll på själva, men det har Science Park. Nätverket öppnar också nya möjligheter för att spinna in eller ut. I takt med att det blir allt svårare att hitta riskkapital är Science Park även en viktig kontaktyta i sökandet efter seriösa finansiärer.”

Resultatet presenterades i slutet av 2013, och med stöd av den nya informationen har Saab Ventures beslutat att gå vidare med förberedelser för ett eventuellt nytt bolag.

Nya företagsuppdrag

Samarbetet med Saab-koncernen är för Science Park ett pilotprojekt som gett mersmak.

”Vi arbetar ju vanligtvis med den enskilda innovatören, entreprenören eller det mindre tillväxtbolaget. Men avknoppningsidéerna kräver normalt liknande processer även om idén har sitt ursprung ur befintligt näringsliv. Att skapa bolag ur befintligt näringsliv kan vara ett effektivt sätt att skapa tillväxt, och nya arbetstillfällen.” förklarar Gustav Österström.

”Genom Sparbanken Alfa-stiftelsen har vi fått stöd att utveckla våra processer runt arbetet med avknoppningsidéer. Vårt mål är att genom den här typen av projekt kunna bidra till nya bolag i regionen, vilket ligger helt i linje med vårt uppdrag”, fortsätter Gustav som tror att det finns många etablerade, större bolag som sitter på liknande guldägg.

Samarbetet med Saab Ventures har redan resulterat i nya projekt i samarbete med bland annat Yellon och en större industrigrupp i regionen.

 Lönsamhetsdrivet

”Att man, som Saab-koncernen, har musklerna att driva ett eget Venture-bolag hör till ovanligheterna. Men istället för att lägga en idé åt sidan kan man med fördel vända sig till oss på Science Park för att få hjälp med utvärderingen och komma vidare i processen”, säger Gustav och får medhåll av Henrik Engqvist:

”Vårt arbete är också viktigt för Saab-koncernens employer-brand. Medarbetare vars idéer inte tas tillvara söker sig annars gärna vidare. Men Saab Ventures existensberättigande handlar ytterst om tillväxt. Att ta tillvara innovationer är lönsamt – något som vi har visat vid ett flertal tillfällen. Ett exempel är bolaget C3 Technologies som, när vi sålde det, innebar en miljardvinst för Saab.”