Padelplay – från streaming till upplevelsetjänst med hjälp av AI

Komplicerat, dyrt och otillgängligt. När padelentreprenören Jimmy Lindström började utveckla streamingtjänsten Padelplay hade han ingen aning om att Artificiell Intelligens var ett alternativ för honom. Än mindre visste han att det var just det som skulle komma att spela en enorm roll i den fortsatta utvecklingen av hans affärsidé. Nu uppmuntrar han fler entreprenörer att börja tänka utanför boxen:

Sätt fart och utmana dig själv att upptäcka den här världen. Det handlar inte om att du ska uppfinna alla AI-algoritmer själv. Det finns redan så mycket tillgängligt, som bara väntar på att implementeras i din idé, säger Jimmy.

Viljan att utvecklas blev språngbrädan till en ny affärsidé

Året är 2018. Efter många år av fotboll, hockey och golf har tidsbrist, skador och vardagen gjort att Jimmy inte kan träna på samma sätt som tidigare.

– Padeln fick mig att bli helt fokuserad. Jag älskade den enkla åtkomsten och det sociala umgänget som följde med. På banan kan alla mötas, både äldre och yngre, säger Jimmy.

Jimmy Lindström står framför en padelbana. Match pågår i bakgrunden.

Jimmy Lindström, grundare av Padelplay. 

Som inbiten sportare ville Jimmy utveckla sitt spel och sin teknik snabbt. Han började ta hjälp med träningen och satte upp en actionkamera i buren för att dokumentera sig själv, för att kunna analysera och föra statistik över sina framsteg. Filmerna blev även uppskattade hos Jimmys medspelare, men det krävdes mycket tid och teknik att producera och dela de tunga filerna. Processen var helt enkelt för krångligt för att få till regelbundet filmande.

När han senare fick förfrågan att streama en elitturnering, visade det sig att det fanns ett stort intresse för att titta både live och i efterhand.

– Då slog det mig – borde man inte kunna använda den här lösningen, ta bort administrationen och automatisera det? berättar Jimmy

En affärsidé var född. Jimmy kontaktade en utvecklare och började skissa på en prototyp. Och det var som blev starten för Padelplay – tjänsten som filmar ditt spel och som med bara några klick ger dig tillgång till ett färdigt material.

Kollage med padelspelare och Jimmy som sitter med en dator i knät

Science Parks inkubatorprogram och AI-projekt blev en dörröppnare för Padelplay

Tillbaka till våren 2022. Efter drygt ett år i Science Parks inkubatorprogram är det någonting annat än själva streamingen som väcker kundernas nyfikenhet när de hör talas om Padelplay. Idag är det den Artificiella Intelligensens roll i affärsidén som får marknaden att spetsa öronen.

Allt började med en grundutbildning där Science Parks inkubatorbolag fick en introduktion i Artificiell Intelligens för företag, inom ramen för projektet AI Readiness. Därefter fick Jimmy hjälp av JU-studenterna Jim och Willy att genomföra en förstudie inför bolagets fortsatta utveckling. I den sju veckor långa förstudien undersökte de, tillsammans med Knowit som kompetensbollplank, vilka tekniker som var relevanta för Padelplay och vilka värden de kunde addera till tjänsten. Som till exempel möjligheten att läsa av planen och analysera och lagra information bollens och spelarnas rörelser och förflyttning under en match.

– Projektet öppnade dörrar för mig som jag tidigare trott varit låsta eller väldigt otillgängliga. Jag fick insikt i hur mycket forskning och tillgängliga modeller det finns, som jag kan använda i mitt befintliga företag. Och dessutom kunde jag få hjälp av studenter att ta reda på mer exakt hur jag kunde använda det.

Jimmy kände snabbt att han ville gå vidare på AI-spåret.

– Det är dit streamingbranschen är på väg, eller ja – borde vara. Jag är övertygad om att digitala analyser är det som kommer att leda sporten framåt, förklarar han.

Studenterna Jim och Willy står framför en skärm och presenterar hur AI kan användas i en padeltjänst

Studenterna Willy och Jim genomförde en förstudie inför Padelplays fortsatta utveckling.

Exjobb ska bidra till att skapa den ultimata analysplattformen för padel

Under våren har Padelplay-teamet utökats från en till fem personer. Nu är det nämligen fyra studenter som fram till sommaren ägnar sina exjobb åt att vidareutveckla affärsidén och göra verklighet av de möjligheter som identifierades i förstudien. De arbetar tillsammans i Science Parks coworking där de utforskar olika modeller och hur dessa ska fungera tillsammans. I teamet ingår:

  • Jim Hult, 23 , AI Engineering
  • Måns Svensson, 24, AI Engineering
  • Fredric Lundberg, 24, AI Engineering
  • Robert Danilovic, 25, AI Engineering

– Det är verkligen roligt att samarbeta med Jim, Måns, Freddy och Robert. Det känns som att de ingår i teamet! Målet är att ta fram ytterligare funktioner, som ska leda till den ultimata analysplattformen för padel. Och att modellerna vid exjobbets slut ska vara redo att implementeras! säger Jimmy.

Fyra individer sitter i ett mötesrum och diskuterar

Om projektet AI Readiness

Funderar du på hur du skulle kunna använda Artificiell Intelligens i ditt företag? Eller vill du veta hur AI kan bidra till stärkta kundrelationer, högre lönsamhet och nya affärer? Inom projektet AI Readiness får du tillgång till både inspiration, kunskap och coaching för att höja kunskapsnivån om vilka möjligheter som finns med AI. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång med AI i ditt företag.

Projektet drivs av Science Park Jönköping och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jönköpings län och Jönköping University.

– Mitt tips är att börja med att ta hjälp av Youtube för att hitta enkla förklarande videos om Artificiell Intelligens. Nästa steg är att ta kontakt med Science Park eller Jönköping University för att delta på kunskapsevent, få coaching eller kopplas ihop med studenter.Ribban för vad du behöver kunna för att ta del av insatserna är väldigt låg, så testa!

ai-readiness finansiärer och samarbetspartners
Berätta för oss om din idé!