Översvämningsbarriär ger Inero flyt

Vägen från den första idén till den färdiga översvämningsbarriären tog nästan tio år och var inte alltid spikrak. Men med ordrar från bland andra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har nu Inero fått ordentligt med luft under vingarna.

– Om du ska bygga en barriär för att skydda dig mot en översvämning går det åt minst 3000 sandsäckar för att göra en 100 meter lång och 1 meter hög barriär. För fyra man är det ett jobb som tar två dagar, samtidigt som det är ett enormt tungt och tufft arbete förklarar Ingvar Nero, grundaren av företaget.

Ineros översvämningsbarriär för samma sträcka kan fyra man montera på 1 timme. Det är också samma förhållande när det översvämmade området ska återställas. Siffror som gör det lätt att förstå varför myndigheter, räddningstjänster och försäkringsbolag alla är oerhört intresserade av produkten.

Internationell potential

Idag är det få kunder som vill köpa en produkt, man vill ha en leverantör som kan lösa ett problem. Med våra samarbetspartners kan vi hantera allt runt en översvämning, eller för den delen – göra precis tvärtom och bygga en bassäng exempelvis till branddamm eller vid saneringar. Vår kommande marknadssatsning går ut på att kommunicera det budskapet säger Ingvar Nero.

– Vi har givetvis planer för internationell expansion. Vi har inlett ett samarbete med ett engelskt företag och förstärkt Ineros styrelse med en person med internationell erfarenhet, men först och främst ska vi sätta vårt koncept på den svenska marknaden förklarar Ingvar Nero.