Innovation Runway får idéer att lyfta

När Nässjöföretaget Industrilås ville utveckla ny teknik, kopplade man på en extra startmotor. Innovation Runway är ett unikt samverkansprojekt där Science Park, Jönköping International Business School och Almi kortar startsträckan för nya idéer.

Vår ambition är att inspirera länets företag att bygga företagskulturer som främjar innovation och nytänkande. Och vi tror att det är dags för nya, annorlunda metoder och modeller, förklarar projekt­ledare Carola Öberg.

– Våra företag har massor med idéer lig­gande i byrålådan – men inte alltid tid eller kunskap att förverkliga dem. Som en ex­tern utvecklingsavdelning kan Innovation Runway göra skillnad genom att utveckla, verifiera och utvärdera produkter, tjänster och affärsmodeller. Vi hjälper företag att uppfinna nya affärer!

”Regionens företag går för högtryck just nu och vill fokusera sin tid och energi på rätt saker. Att tänka innovation är rätt. Och att tänka framtid börjar med att se och satsa framåt.” – Carola Öberg, Innovation Runway

Små och medelstora företag som vill ha en skjuts framåt i innovationsutvecklingen får tillgång till ett skräddarsytt team bestå­ende av studenter från masterprogrammet Engineering Management, en akademisk coach från Jönköping International Busi­ness School och en affärsutvecklare från Science Park eller Almi.

Ledande på lås

Industrilås i Nässjö är ett av företagen som har jobbat med Innovation Runway.

– Den här produkten ligger i utkanten av vad vi har gjort tidigare. Därför ville vi skapa oss en bättre bild av vad marknaden behöver. Innovation Runway verkade vara ett bra sätt att komma vidare, berättar Leif Krause­ Sjöholm som är produktchef på Industrilås.

Industrilås är en av världens ledande till­verkare av låssystem – de största kunderna finns inom elektroteknisk industri, ventila­tion och tung fordonsindustri. Hälften av produkterna är kundanpassade och cirka 70 procent går på export. Industrilås är en global aktör med egna försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Mexico, Sri Lanka och Kina samt ett stort antal återförsäljare över hela världen. I dag har koncernen 250 med­ arbetare, varav 185 i Nässjö, och omsätter drygt 317 miljoner.

No eller go?

Innovation Runway formerade en projekt­grupp med studenterna Zhiting Du, Maxi­milian Graf och Tommie Åkesson. Leona Achtenhagen, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School, och Werner Hilliges, innovations­rådgivare på Almi, agerade coacher. Teamet fick en introduktion på Industrilås där verksamheten och den nya idén belystes ur alla vinklar. Sedan gjorde de en förstudie. Studenterna dammsög marknaden och intervjuade Industrilås produktsäljare, chefer och kunder.

– Leona hjälpte oss att dra upp riktningen och analysera materialet och Werner kom­pletterade med sina praktiska erfarenheter av innovation, entreprenörskap och teknik­utveckling, berättar Maximilian Graf.

Vad projektet handlar om är superhemligt.

– Men vi kan avslöja att vi såg en tydlig trend. Vårt uppdrag var att identifiera even­tuella möjligheter och hinder för Industrilås i det här segmentet. Var det ’No’ eller ’Go’?, förklarar Maximilian Graf.

irw_meju3

Hela projektgruppen på plats i Industrilås nybyggda produktionslokaler i Nässjö. Carola Öberg, projektledare för Innovation Runway, Zhiting Du, Leif Krause-Sjöholm, Industrilås och Maximilian Graf (främre raden). Tommie Åkesson, Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School och Werner Hilliges, Almi (bakre raden).

Skarpt läge

Att det inte har rört sig om ett ”vanligt” student­- eller examensprojekt är uppenbart. Här har det varit allvar från dag ett.

– Vi förstod direkt att Industrilås var mycket seriösa med projektet och samarbe­tet med oss. De visade oss stort förtroende och var öppna för våra idéer och nya per­spektiv. När det var dags för presentation fanns stora delar av ledningen närvarande. Alla var väldigt intresserade och ställde frågor. Vi kände verkligen att vi blev tagna på allvar, resonerar Maximilian Graf. Och det är en känsla som Leif Krause­-Sjöholm bekräftar:

– Vi var väldigt tydliga med att vi ville ha ett riktigt beslutsunderlag. Och så blev det. Vi är inne och nosar på ett komplext områ­de och förstudien från Innovation Runway blev en viktig pusselbit när vi fattade be­slutet att satsa vidare. Teamet har utfört ett kvalificerat arbete och för oss hade det varit svårt att hitta de här resurserna internt.

Så, vad händer nu? Industrilås produkt­utveckling är i skarpt läge och man har letat tänkbara samarbetspartners på leve­rantörssidan.

– Vi står också redo att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med en kund.

”Innovation Runway har stor potential. Projektet adresserar vår regions stora utmaning – många duktiga företag som behöver förnyas och utvecklas. Designen, med flera aktörer i innovationssystemet som samverkar i ett projekt, är unik.” – Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School

irw_meju2
Industrilås produktchef Leif Krause-Sjöholm är mycket nöjd med beslutsunderlaget som studenterna Tommie Åkesson, Zhiting Du och Maximilian Graf har tagit fram.

En perfekt matchning

– Projektet på Industrilås är en lycklig kom­bination av en stark kommersiell idé och ett företag med öppet sinne. Industrilås har verkligen tagit tillvara de möjligheter som finns i samverkansprojektet, konstaterar Werner Hilliges och får medhåll av Leona Achtenhagen.

– En del av vårt uppdrag är att stödja och utveckla regionens företag – och det är just i den här typen av projekt som vi ska vara delaktiga. För Jönköping International Business School innebär Innovation Runway att vi får intressanta företagskon­takter och forskningsuppslag, samtidigt som vi får möjligheten att koppla ihop våra studenter med näringslivet. Innovation Runway kan också bidra till att vi får behålla studenterna i regionen efter examen – och det är bra för kompetensförsörjningen!

Detta reportage är tidigare publicerat i Me&JU Nummer 2 2017.