Från Shanghai till Värnamos djupa skogar

1 oktober 2013. Amir Adlouni sätter nyckeln i låset till sommarstugan några mil söder om Värnamo. Här, utan rinnande vatten och med skogen och sjön som närmaste grannar, ska han och kollegan tillika gode vännen Sammy Pergament leva, bo och arbeta under de sex månader som följer. Målsättning: Att låta kreativiteten verka fritt så att nya affärsverksamheter, produkter och idéer kan förverkligas.

Vi backar bandet tre år. Hösten 2010. Volvo Car Corporations Graduate program drar igång. Två av deltagarna är Sammy och Amir. Lite prestigefyllt är det allt att ha antagits. Nu inleds karriären med tre intensiva och spännande år. Medan Sammy arbetar med försäljning, event och marknadsföring jobbar Amir med inköp. För båda innebär perioden arbete såväl i Sverige som i Shanghai. Världen och framtiden ligger öppen.

Tillbaka i nutid. Sammy har just varit inne och mött upp mig med bil utanför pizzerian i Bor. Här i skogen finna inga gatuadresser. Smidigare då att få lots.

–Det var egentligen under en semesterresa till Maldiverna i fjol som tankarna väcktes på att ge oss själva ett halvår för reflektion och skapande, säger han och Amir fortsätter;
–Jag har under några år haft lite olika idéer som jag velat förverkliga. Det är svårt att klara av parallellt med en ordinarie tjänst. Tiden räcker ju inte till. Vi tänkte att om vi gav oss själva ett halvår så skulle vi kunna koppla ihop våra olika drivkrafter och testa idéerna lite mer ordentligt.

Visst gjorde frågorna om tjänstledighet att det lyftes på ett och annat ögonbryn. Och visst fanns det närstående som undrade om detta verkligen var riktigt klokt. Men förståelsen fanns där ändå.

–Ja, vi får ju låna sommarstugan av Amirs föräldrar. Våra familjer har varit och är väldigt stöttande, konstaterar Sammy som berättar att han och Amir, förutom förnödenheter, tog med sig en rad affärs- och produktidéer när de flyttade in i den lilla sommarstugan. De har också kläckt ett antal idéer under tiden tillsammans och har dessutom snappat upp problemställningar via den blogg de driver.

–Just nu jobbar vi hårt på att få patent för hörlurar med en unik funktion som inte funnits på marknaden tidigare. Tillsammans med vår affärsutvecklare på Science Park  ser vi över allt som rör produktion, distribution och försäljningsled, berättar Amir som av förklarliga skäl i övrigt vill vara ganska tystlåten kring detaljerna. Nu handlar mycket om finansiering och att bädda för att produkten ska nå marknaden under året.

Under de månader som förflutit sedan Sammy och Amir flyttade ut i skogen har mycket hunnit hända. Både i den inre resan – med tankar och idéer – och i praktiska utmaningar att förhålla sig till det spartanska livet och att hitta fungerande rutiner. Men de båda unga männen har också varit ute på turné.

–Vi har ju under den tid som gått hanterat ett stort antal idéer och tänkbara innovationer. Dessa har vi tagit med oss ut till workshops runt om i landet där vi mött en lång rad människor som på olika sätt kunnat bidra med input, kritik och kontakter. Vi har känt att vi haft långt mer att vinna än att riskera genom det tillvägagångssättet, säger Sammy som berättar att man av idéerna gått vidare och gjort djupanalyser på en handfull.

Processen och det faktum att Sammy och Amir tycker sig ha gott om uppslag att jobba vidare på har också bidragit till att de fattat ytterligare ett beslut.

–Nu har vi båda två tagit steget fullt ut och sagt upp oss från våra tjänster. Och pappa, som i början inte alls förstod vad vårt projekt handlade om, skickar nu dagligen urklipp och artiklar som kan vara av intresse för oss. Jag tror att han börjar förstå potentialen i det vi håller på med, skrattar Sammy som inte funderar så mycket i termer av lyckande eller misslyckande;

–Processen i sig har varit och är otroligt lärorik. Och har man ambition att starta och leva på en egen verksamhet så är också vägen dit viktig.