Finansieringen gav försprånget

– Vi hade säkert klarat oss bra även utan extern finansiering, men allt hade tagit mycket längre tid. Finansieringen har gett oss möjlighet att springa före våra konkurrenter, att snabbare utveckla våra produkter och också få ut dem på marknaden tidigare.

Det säger Mikael Wahss som tillsammans med kollegan Stellan Wigh startat och utvecklat företaget Digilär som idag producerar digitala läromedel för högstadiet och gymnasiet.

–Egentligen började det hela med att jag fick idén till Historiebiblioteket.  Jag tyckte att det var svårt att hitta digitala artiklar och material om historia som passade elever på högstadie- och gymnasienivå. Sedan 2004 har Historiebibliotekets samling av bilder, kartor och texter kommit att anammas i undervisningen på hälften av Sveriges alla gymnasieskolor.

År 2006 inledde så Stellan Wigh och Mikael Wahss sitt samarbete. Mikael hade sin bakgrund inom film- och webbproduktion. De båda upplevde att tiden var mogen för att skapa digitala läromedel och ge de etablerade förlagen en match på området.

–Ibland kunde de stora förlagen skicka med lite digitalt bonusmaterial till sina analoga läromedel men vi var först med att, på riktigt, ersätta traditionella läromedel med rakt igenom digitalt material, berättar Mikael Wahss som är stolt över att man verkligen kunnat ta till vara den digitala världens alla fördelar;

–Vi har ordförklaringar, fördjupningar  och talsyntes i direkt anslutning till faktatexterna. För elever som har svårt att snabbt ta till sig en skriven text är detta ett fantastiskt hjälpmedel. Vi har också ett mycket större utbud av bilder än vad som ryms i traditionella läroböcker och med hjälp av våra sökfunktioner hittar man direkt det man letar efter. Dessutom sker kommunikationen mellan lärare och elev direkt i den digitala plattformen och arbetsmaterialet kan också anpassas efter varje enskild elevs behov.

Allt har gått oerhört fort. År 2011 bildades företaget Digilär. Året därpå anställdes den förste säljaren och ytterligare redaktörer och författare, designers och programmerare knöts till produktionen. Idag har man ett fyrtiotal personer som i olika omfattning arbetar för att göra verklighet av ambitionen att föra in helt igenom digitala läromedel i den svenska skolan.

Samhällskunskap, historia, geografi och religion men också svenska, engelska och matte är ämnen som Digilär arbetar med. Inom kort siktar man också på att omfatta samtliga naturorienterade ämnen och fler främmande språk.

–Vi märker att skolor som tagit till sig vårt koncept gärna ser att vi tillhandahåller läromedel i alla ämnen, säger Stellan Wigh som själv har en bakgrund som såväl historielärare som rektor.

Men saker och ting kostar också pengar. Och det kan ta sin tid från produktion och lansering till det att intäkter från beställningar och abonnemang börjar ticka in.

–Genom vår coach på Science Park fick vi hjälp att hitta rätt finansiär. För oss var det viktigt att hitta finansiärer som var engagerade och kunde bidra med sitt kunnande och sin erfarenhet till utvecklingen av verksamheten. Så har det verkligen blivit. De har inte enbart satsat kapital utan också delat med sig viktiga kunskaper inom försäljning och marknadsföring, säger Stellan Wigh.

Även från Post- och Telestyrelsen har Digilär sökt och beviljats medel för att utveckla digitala läromedel för personer med dyslexi, dyskalkyli och koncentrationssvårigheter. Inte mindre än 1,6 miljoner kronor har kommit in den vägen.

–Det gör att vi tillsammans med ledande forskare på området kan utveckla program som ger elever helt andra förutsättningar än tidigare, fortsätter Stellan Wigh. Mikael Wahss ser det som en bekräftelse på att företaget är steget före på sitt område när det gäller innovation och nytänkande.

Sammantaget har pengarna från Post- och Telestyrelsen samt den nyemission som gjorts inneburit att Digilär från och med nu kan stå på egna ben ekonomisk.

– Det har inte sinat några pengar från verksamheten sedan pengarna kom in. Vi har lika mycket i kassan ett år senare. Däremot har finansieringen gjort att vi klarat de ojämnheter vi ser över året med stora kostnader i produktion under första halvåret och intäkter som kommer in först efter höstterminens start, säger Stellan Wigh som också menar att närvaron av externa finansiärer bidragit till att man tydligare tvingas sätta ord på och kommunicera företagets tankar, planer och strategier.

–Och för att vara entreprenör krävs det att man är energisk utav bara helsike. Det gäller att inte ge upp. Inte ens för ett ögonblick. Det är bara att fortsätta att trampa på, skrattar Stellan.