Entreprenörsresan skapade nytt företag

Från Jönköping till Berlin till Gnosjöregionen. På entreprenörsresa i Berlin hittade grundarna till HR-verktyget Gapless nya partners inom Science Parks nätverk.

Tekniken driver fram ett stort behov av kompetensutveckling inom många branscher. Därför måste det vara enkelt att planera och genomföra handledning, kurser och utbildning i företagen.

En av Toxics Interactives Solutions ABs kunder lyfte en dag problemet med att smidigt hantera kompetensfrågor i företaget. Frågan var om Toxic i egenskap av digital byrå kunde bygga en smidig lösning för att följa upp medarbetarsamtal och kompetensprofiler och jämföra med företagets behov? Det kunde de såklart och resultatet som fick namnet Gapless blev så lyckat att tankarna på att låta fler företag ta del av lösningen föddes.

Det började i Berlin

Under tiden som Daniel Eriksson och Kalle Ekstrand på Toxic funderade på hur de bäst skulle låta Gapless utvecklas följde de med Science Park på en entreprenörsresa till Berlin. Målet var att få inspiration och nytänk kring affärsidén och samtidigt knyta kontakter och nätverka. Med på resan var också Peter Feurst och Magnus Gillberg från kommunikationsbyrån RedLabs som har sitt kontor på Science Park i Värnamo. Peter och Magnus gillade konceptet med Gapless och de fyra diskuterade mycket kring hur man kunde tillvarata potentialen i idén.

Väl hemma efter resan fortsatte diskussionerna och en knapp månad senare knoppades Gapless av till ett eget bolag där RedLabs gick in som delägare tillsammans med Toxic. Målet är nu att låta Gapless växa genom att hjälpa företag ta tillvara på den kunskap och potential som finns hos medarbetarna.

Talent Managment viktigt för alla företag

I dag måste även mindre företag ägna sig åt Talent Management för att lyckas rekrytera och behålla personal, förklarar Daniel Eriksson:

– Man talar mycket om problem med att rekrytera rätt kompetens. Men företagen behöver också kompetensutveckla de medarbetare som redan finns för att möta teknikutvecklingen. På sikt bidrar det också till att företagen kan bli attraktiva som arbetsgivare och locka eftertraktade medarbetare till sig. 

Gapless är ett webbaserat HR-verktyg som hjälper personalansvariga att kartlägga kompetenser i organisationen, hitta kompetensluckorna och planera utvecklingen i detalj. När alla kompetenser sätts i ett sammanhang i Gapless, så ger systemet en översikt av framstegen för företagets olika medarbetare, yrkesroller och avdelningar. Genom en app för mobiler kan även medarbetaren följa sin personliga utvecklingsplan och historik över utvecklingssamtal och kurser.

AD-plast valde Gapless

Ett av de företag som använder Gapless är AD-plast i Anderstorp. 

– Utveckling och utrustning driver på kompetensutvecklingen. Vi måste löpande växla upp medarbetarnas kunskapsnivå, förklarar VD Michael Jonsson och berättar att effektivitet och bättre överblick är skälen till att man valde Gapless istället för att jobba i Excel som tidigare. 

Nästa steg för AD-plast blir att introducera Gapless mobil-app för personalen.

– Då får våra medarbetare tillgång till systemet, det är bra. I appen kan var och en se vilka kompetenspoäng han eller hon har som medarbetare och vad som behövs för att nå nästa lönenivå. På så vis blir morötterna mycket tydligare, förklarar Michael Jonsson vd på AD-plast.

 Nätverket ger affärer och jobb

– För oss på Science Park är Gapless ett perfekt exempel på hur vi använder vårt nätverk för att hjälpa entreprenörer framåt. Många idéer har utvecklats och företag skapats på de mötesplatser vi driver, och alla som är intresserade är välkomna att vara med säger Adam Svensson, Affärsutvecklare på Science Park Värnamo.