E-tjänster revolutionerar hemtjänstbranschen

Sverige står inför en dramatisk kostnadsökning för äldreomsorgen. Inom hemtjänsten beräknas kostnaderna öka med minst 60 procent fram till 2020. Med hjälp av nya e-tjänster, beräknas Sveriges kommuner kunna reducera den kostnaden med upp till 53 miljarder kronor fram till 2020, enligt en ny rapport som forskningsinstitutet Acreo tagit fram.

– E-hemtjänst är en av de hetaste trenderna i branschen just nu vilket naturligtvis är positivt för oss säger Erik Reuthammar, en av personerna bakom Carefox som utvecklar ett verksamhetsstöd för privat hemtjänst.

Erik, som sedan 2009 tillsammans med Vilbert Soleymanian drivit hemtjänstföretaget Basic Care Unit, berättar att han under större delen av den tiden försökt hitta sätt att få ägna mer tid åt kunderna och mindre tid åt planering, men inte lyckats.

Företaget växte fram ur frustration

– Det som idag är företaget Carefox växte fram helt och hållet ur frustration förklarar Erik. När vi väl hade insett att vi måste skapa ett eget verksamhetssystem började vi leta efter en leverantör som kunde matcha vår kunskap om hemtjänst med kunskap om hur man bygger och säljer system.

Efter några försök med större företag mötte de en dag vid morgonfikat på Science Park en kille som förstod vad det hela handlade om. Dick Petersson hade med bolaget Verendus gjort samma resa som Erik och Vilbert nu stod inför, fast i Dicks fall handlade det om att utveckla ett affärsstöd för husvagnsbranschen.

Tillsammans bildade de företaget Carefox och skapade ett program som som kombinerar planering, medarbetarschema och journalföring. Till programmet hör appar för olika målgrupper som visar genomförda och planerade besök, vem som utför besöken och ger möjlighet att boka om och av tjänster. En enkel åtgärd för att skapa trygghet för anhöriga och ge vårdtagare kontroll över sin vardag.

Science Park en dörröppnare

I samband med att bolaget bildades antogs de också till Science parks inkubator där de tillsammans med en affärsutvecklare arbetat med strategi och affärsmodell för bolaget.

– Science park har varit en dörröppnare till nätverk och finansiering för oss, men viktigast har nog ändå varit att ha vår affärsutvecklare som resurs. Även om flera av personerna bakom Carefox drivit bolag tidigare är det ändå han som driver på oss och ser till att vi arbetar strukturerat mot målet förklarar Kristian Hyttinen som är affärsområdeschef på Carefox.

Carefox sysselsätter idag fem personer och räknar med att ha sålt sina första program innan sommaren.

– Det växande behovet av äldrevård är ett globalt problem så vi ser definitivt möjligheten att växa internationellt framöver, och då inte bara i norden säger Kristian Hyttinen.