Digitala ritningar kan spara miljoner i byggbranschen

Under 2011 tävlade arkitektfirman Yellon om att vara med och bygga Malmös nya konsert- och kongressanläggning MalmöLive. De föll på målsnöret i tävlingen och uppdraget gick till en konkurrent, men Yellons vd Markus Leijonberg hade under processen fått en idé som inte ville lämna honom i fred.

Ritningar i läsplatta

När arkitekter tar fram byggritningar görs det i 1:50 och printas på A1-papper. För ett stort byggprojekt blir det snabbt ett 50-tal ritningar per våningsplan. Vartefter ritningarna förändras under byggets gång är det ett stort administrativt arbete att trycka nya upplagor och distribuera ut till byggarbetsplatser.

– Min tanke är att digitalisera hela processen och istället för att ha hundratals ritningar i pärmar ha EN ritning i en läsplatta förklarar Markus Leijonberg.

Ute på byggarbetsplatsen plockar man i Yellons vision en läsplatta ur ett ställ och vet då att den alltid innehåller den senaste versionen av ritningarna. I plattan kan man sedan enkelt zooma in eller ut på ritningen beroende på om man vill ha detaljer eller en överblick.

–  I ett andra steg skulle man kunna utveckla produkten så att man kan sätta bygghandlingsstatus på objekt i ritningen. Då kan bygget av ett visst objekt startas även om inte ritningen som helhet har klarmarkerats, något som skulle effektivisera byggandet och spara massor av tid, fortsätter Markus.

Science Park verifierar marknaden

Frågan var nu hur man skulle ta Yellons idé vidare? Internt på Yellon fanns inte tid och resurser att arbeta med frågan så när Science Park föreslog ett samarbetsprojekt nappade de direkt.

En projektgrupp bildades där Science Park bidrar med en affärsutvecklare och en student som med utgångspunkt från Yellons vision tittar på marknadspotentialen för se om det finns potential att skapa ett nytt bolag av idén. Frågor som ska besvaras i projektet är om det finns en tillräckligt stor efterfrågan och betalningsvilja för den här typen av lösning, hur produkten ska utformas och hur affärsmodellen ska se ut.

Uppskattningsvis hälften av Arkitektbranschens omsättning på sju miljarder per år utgörs av bygghandlingsprojektering. Av den summan är flera procent ren ritningsadministration, alltså rör det sig om en direkt besparingspotential på hundratals miljoner kronor per år för branschen som helhet. – Den största vinsten görs dock genom kvalitetssäkring; att alltid rätt version av ritningarna finns framme, tillägger Markus.

– På Science Park har vi märkt att det finns en efterfrågan från etablerat näringsliv att få hjälp att titta på idéer som inte ligger direkt inom kärnverksamheten men som kanske kan resultera i en spin-out och ett nytt bolag. Vi har tidigare gjort ett liknande uppdrag åt Saab Ventures och arbetar med ett projekt åt Landstinget och Proton Caretec säger Gustav Österström, ansvarig för affärsutveckling på Science Park Jönköping.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta till siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer.
Jag förstår