Digi-Do ska göra livet lite lättare, när det är som allra svårast

Runt om i världen forskas det intensivt på olika livshotande sjukdomar som drabbar oss människor. Med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar hittar vi hela tiden nya sätt att hjälpa personer med svåra sjukdomar att kunna leva ett så normalt och bra liv som möjligt.

Maria Brovall kände att det var någonting som fattades. I sin roll som forskningssjuksköterska mötte hon ofta svårt sjuka cancerpatienter i olika läkemedelsstudier. Vad betyder 2 månaders längre liv om patienten dessa månader har svåra symtom och besvär?

– Jag såg hur alla hela tiden fokuserade på att ge den sjuke längre livstid. Samtidigt såg jag ju varje dag hur otroligt dåligt många av mina cancerdrabbade patienter mådde. Jag tänkte: varför fokuserar ingen på deras mående och forskar på det istället? Men detta var i början på 90-talet och då visste jag inte ens om man kunde forska på omvårdnad, berättar Maria Brovall, sjuksköterska och docent i omvårdnad på Jönköping University.

Nu vill Maria med sin forskning, modern teknik och det digitala verktyget Digi-Do, förbättra det psykiska måendet och livskvalitén för patienter inom cancervården.

Framsteg inom mäklarbranschen inspirerade

Som färdig filosofie doktor och senare docent i omvårdnad letade Maria länge efter en egen nisch i sin forskning, tills hon en dag av ren slump såg en intervju med en svensk toppmäklare på TV. Mäklaren demonstrerade en ny teknik som gjorde det möjligt för potentiella bostadsköpare att med hjälp av VR-utrustning gå på virtuella lägenhets- och husvisningar. Genom modern teknik kunde intressenten få en verklig känsla och upplevelse av bostaden, samtidigt som de befann sig på andra sidan jordklotet.

Jag tänkte direkt att det här måste ju gå att göra inom sjukvården också!?  berättar Maria. 

 Närbild på två händer som håller i varandra i sjukhusmiljö

Digi-do ska göra väntan på behandling meningsfull

Att stå inför sin första strålbehandling är skrämmande av många olika anledningar. Maria minns väl hur rädda hennes patienter var när de kom in på sjukhuset, ovissa om vad som väntade dem. Som en del av ett stort forskningsprojekt håller Maria i samarbete med Jönköping University, Regionalt Cancer Centrum Väst och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg på att utveckla Digi-Do. Ett digitalt interaktivt verktyg som hjälper cancerpatienter att hålla sig välinformerade, stärkta och delaktiga i planering och ibland långa väntan inför sin strålbehandling.

Virtuella rundturer, lättillgänglig information och andningsövningar

Appen innehåller flera olika funktioner och hjälpmedel. I Digi-Do är all den information som traditionellt delas ut i form utav mängder av svårformulerade (och ofta utdaterade) broschyrer, samlad på en och samma plats. Där är informationen omformulerad till en lista med frågor, som en virtuell sjuksköterska ger muntliga och skriftliga, pedagogiska svar på.

Som Digi-Do-användare har patienten också möjlighet att gå på virtuella rundturer på sjukhuset med hjälp av Virtual Reality. Hur ser strålbehandlingsavdelningen och miljön ut? Hur känns det att ligga på britsen i behandlingsrummet? Hur låter det när man får sin behandling eller gör sin datortomografi? Utan att ens lämna hemmet, ges en möjlighet att i sin egen takt bekanta sig med känsla, rum och miljö inför sin behandling. Även närstående och familj kan uppleva det som patienten ska uppleva på plats.

För den som ska strålbehandlas efter till exempel en operation för vänstersidig bröstcancer, är det viktigt att hjärtat och andra vitala organ bestrålas så lite som möjligt under processen. Det innebär att strålningen sker när hjärtat befinner sig så långt från tumören som möjligt – oftast vid djup inandning.

– Detta kräver en speciell typ av andningsteknik som kallas för gating. Nu håller vi på att utveckla en funktion i Digi-Do, där användaren i väntan på sin behandling kan andningsträna. Med hjälp av en app och en sensor som känner av hur du andas och håller andan, kan träna hemma i lugn och ro utan stress, förklarar Maria.

Digi-do får 200 000 SEK från Vinnova

Nu har Maria och hennes team kommit till en punkt då det är dags att börja testa Digi Do som hjälpmedel för andningsträning, på riktigt. Och för detta har de fått 200 000 kronor i VTF-medel* från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, via Innovationskontoret på Chalmers. (*VFT = Validering för tillämpning.)

Jag spenderar väldigt stor del av min tid åt att söka pengar till andra människor. Allt kostar ju! Självklart behöver vi mer pengar – men utan bidraget från Vinnova hade vi inte ens kunnat börja, säger Maria.

Affärsutvecklare i mötesrum på Science Park

Science Park har bidragit med ett värdefullt utifrånperspektiv

Som utomstående kan forskningsvärlden uppfattas som sluten och svår att förstå sig på. Det är avancerade titlar, processer och begrepp som kräver tid att sätta sig in i. På Science Park möter vi varje år mänger av idéer och såklart människorna bakom dem. Ofta handlar vår uppgift inte om att svara på frågor – utan helt enkelt att ställa dem. När vi träffar Maria och andra forskare ligger ofta fokus på att se forskningen i ljuset av allmänhetens ögon, alltså de oinsattas perspektiv.

”Som forskare blir man väldigt lätt hemmablind. Därför är det väldigt lärorikt att prata med någon som inte kan forskningsvärlden utan och innan. Frågorna som jag har fått från Science Park, har hjälpt mig att se mitt projekt utifrån. Vem ska jag kontakta för att komma vidare? Hur ska min forskning leva kvar? Vad händer sen då? De frågorna har varit en förutsättning för att komma vidare med projektet.”

För Maria har det aldrig funnits något självändamål i att hjälpa andra människor att få det bättre. Och när Digi-Do är redo att komma ut och användas är hon långt ifrån färdig. I bakhuvudet finns många drömprojekt som ligger och väntar. Såhär säger Maria om framtiden:

Jag är jättenyfiken som person och älskar människor. Det är därför jag gör det här och det är därför mitt yrke som forskare aldrig blir tråkigt!