CSI på småländska

Med mask över ansiktet, handskar och tättslutande kläder kan skurkarna lura avancerade övervakningssystem. Men gångstilen avslöjar dem. Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik vid Hälsohögskolan i Jönköping, är polisens expertvittne. I sin forskning har hon utvecklat en helt ny teknik för personidentifiering.

Nerrolyn Ramstrands specialitet är gånganalys. Genom att utvärdera rörelsemönster blir det möjligt att ställa diagnoser och utveckla nya hjälpmedel. Och precis som fingeravtryck eller DNA, så har varje människa en unik gångstil.

– Alla går olika. Sättet som vi går på är en del av vår identitet och det är väldigt svårt att dölja. Du kan känna igen en familjemedlem på flera hundra meters avstånd förklarar Nerrolyn.

I laboratoriet på Hälsohögskolan modelleras kroppen upp med hjälp av kameror och avancerad mjukvara. På kroppen fästs reflexbollar som fotograferas i olika vinklar och hastigheter. Bilderna körs sedan genom ett datorprogram och resulterar i en färdig modell över individens gångstil.

Ny teknik för identifiering

Nerrolyn är pionjär inom området och det var till henne som polisen vände sig i samband med det så kallade ”Helikopterrånet” 2009. Rånarna hade maskerat sig mycket väl, men en av dem hade ett mycket speciellt sätt att gå. Nerrolyn kallades in som expertvittne. Sedan dess har hon medverkat i ett flertal rättegångar som har resulterat i fällande domar. Hon har även arbetat tillsammans med Statens Kriminaltekniska Laboratorium i ett forskningsprojekt kring uppskattning av människors längd.

Nu står hon beredd att ta nästa steg. Nerrolyn har en idé om en ny teknik för personidentifiering, som bygger på gånganalys.

– Att identifiera en person med hjälp av informationen från en övervakningskamera är fullt möjligt. Men dagens teknik lämnar en del övrigt att önska. Det krävs bland annat att filmen har en viss hastighet för att en identifiering ska kunna göras, säger Nerrolyn som menar att tekniken behöver utvecklas för att tillmötesgå rättssystemets krav på objektivitet.

– Det jag kan göra idag är en subjektiv bedömning. En teknik som ger objektiva resultat skulle ha stor betydelse för utfallet i rättssalen, men också underlätta brottsförebyggande åtgärder.

Nerrolyns innovativa teknik skulle bland annat kunna installeras som en del av ett säkerhetssystem. Science Park har bistått med strategisk rådgivning och just nu genomförs en marknadsundersökning innan det är dags att hitta finansiering för att utforma en prototyp.

Från idé till produkt

Alla detaljer kring tekniken är, förstås, superhemliga. Men intresset är stort. När Nerrolyn talade om ämnet på Science Park Launch – ett lunchmöte där forskare och näringsliv träffas för att diskutera aktuell forskning och trender i näringslivet – fanns bland annat representanter för bevakningsföretag och offentlig verksamhet på plats. Steget från forskning till affärsidé och samhällsnytta är inte särskilt långt.

– Det har hänt ganska många gånger att jag stått där i labbet och tänkt att ’det här, det skulle kunna bli en produkt’. Den här gången fanns Science Park där och gav mig en puff. Det är deras uppmuntran och möjlighet att bidra med kompetens som har fått mig att gå vidare.”

Om det blir ett företag? Om hon själv ska driva det? Det återstår att se.

– Först och främst är jag forskare. Jag älskar att jobba i labbet. Jag vet inte om jag är entreprenör. Det får framtiden utvisa