48H Innovation Race för Svero Lifting – från idé till lyft

För att möta behovet av att hitta nya lösningar på lyft i vindkraftverk, (Nacelle) kraftsamlade vi under 48 timmar de vassaste experterna på teknik och material. Vi tänkte nytt, vi tänkte lättare material, vi tänkte smartare konstruktion. Det var ingen lätt uppgift – men på 48 timmar utvecklade vi en lyft för vindkraftverk i lättviktskonstruktion.

Start: Tungt och svårarbetat lyftblock på 69 kg

Mål: Lätt, nätt och innovativt lyftblock på 14 kg.

Som företag behöver man idag röra sig framåt i en allt snabbare takt. Att gå in i ett Innovation Race ger möjlighet att på ett mer effektivt sätt ta fram och testa nya innovationer. Att idéer kommer från olika perspektiv är en styrka. Att tidigt kombinera produktutveckling i nya tekniker, materialval, formgivning, och hållbarhet med nya tankar runt affärsmodellen ger en innovationshöjd som ökar möjligheten till en framgångsrik lansering på marknaden.

Det säger Per Hilletofth, som är professor i logistik vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) som medverkade som kunskapsgivare på vårt 48H Innovation Race 24-26 september.

svero_processUppdraget?

SVERO ville ha hjälp med att utveckla ett nytt lågbyggt lyftblock för vindkraftverk. Problemet med de produkter som finns på marknaden i dag är att de är otympliga och tunga, de väger mellan 69–80 kg.  Vi på Science Park Innovation Runway kraftsamlade de vassaste experterna på teknik, material och produktionsmetoder till ett 48 timmars innovationsrace. 30 människor med olika bakgrunder, kunskaper och förmågor tänkte inte bara nytt i en lättare och smartare konstruktion utan också i att rita en ny affärskarta.

Resultatet?

SVERO SMART HOIST är ett innovativt, smart lyftdesignkoncept. Utvecklat speciellt för en av de mest svårarbetade platserna man kan jobba på; nämligen maskinhuset (Nacellen) på ett vindkraftverk. Utvecklad med användaren i fokus och med inriktning på säkerhet, ergonomi, hållbarhet och ny teknik. Och det gör den till det perfekta valet för alla trånga industriutrymmen.

Den lyfter ett ton, men vi vågar påstå att den håller för fem. Racet startade med att ta fram en kravprofil som återgav femton egenskaper, vilka alla inkluderades i de två nya produkt och affärskoncept som utmärker SVERO SMART HOIST:

 • Låg höjd 15 cm
 • Låg vikt 15 kg
 • Innovativ lyftteknik
 • Användarvänlig
 • Problemfri
 • Ergonomisk
 • Flexibel
 • Mobil
 • Modulär
 • Hållbar
 • Funktionell
 • Resurseffektiv
 • Sensordata
 • Säker
 • Made in Sweden

Avtryck

SVERO var själva på plats både med ägare, ledning och säljpersonal. Under racet kunde vi också snabbt stämma av tankar och idéer mot såväl kund som användare.

andershallaker

Vi, som litet företag, hade aldrig kunnat samla ett så kompetent gäng på egen hand. Nu kunde vi under 48 timmar kombinera vår branschkunskap med externa experter och på ett effektivt sätt ta fram en ny produktlösning som är precis vad framtidens marknad och våra kunder efterfrågar.  Nu är det fullt fokus på att snabbt förverkliga produktlösningen och i steg ett få fram en prototyp. En utmaning som i sig kommer innebära att vi också tänker nytt avseende hur vi är organiserade.

Anders Hallåker, ägare och projektledare på SVERO Lifting

 

Det var helt nytt för mig att parallellt med produktutvecklingsprocess och så tidigt också jobba med affärskartan, vilket också styrde fram innovationen i den nya produkten. Det ger mig en insikt i att vi kanske har för stort fokus på produkt mot affärsmodell.

Håkan Magnusson, vd på SVERO Lifting

Deltagare

Det var fantastiskt roligt att få delta i detta innovationsrace tillsammans med mycket kompetenta personer. En eloge till Science Park som höll sig till sin utarbetade process hela vägen – vilket ledde oss till ett fantastiskt bra resultat. Vi på Hotswap vet hur viktigt det är att skapa en tydlig kravbild från start för att på ett snabbt och effektivt sätt uppnå önskat mål.

Kristoffer Apelstedt, Produktdesigner Hotswap/Alten

Uppdragsgivare Svero Lifting AB

 • Anders Hallåker
 • Anna Johansson
 • Bengt Sejdhage
 • Håkan Magnusson
 • Nicklas Almlöw

Team know how experts

 • AWA Patent: Charlotta Bylander
 • CombiQ: Daniel Ström
 • Etteplan Sweden AB: Erik Stengård, Mikael Larsson & Marcus André
 • Flintab AB: Magnus Rydh
 • G-ack AB: Magnus Gustafsson
 • Gigant AB: Claes Lindgren
 • Lifting Expert: Michael Veltman
 • Lyftmästeriet AB: Stefan Franzén
 • Region Jönköpings län: Hanna Palm, Dirk Jonker
 • SEW Eurodrive: Erik Gustafsson

Design

 • Hotswap/Alten: Kristoffer Apelstedt

Cad office

 • David Hvirf
 • Janarne Wetterheim

Processledning Science Park

 • Adam Svensson
 • Carola Öberg
 • Lars Birging
 • Marie-Louise Krig
 • Tomas Hagwall

Om SVERO Lifting

På SVERO drivs man av att hjälpa sina kunder uppåt och framåt. De arbetar med – och är experter på – lyft och alla typer av lyftutrustning för kunder inom industrin. T.ex. blockvagnar, lyftblock och vinschar. Företaget finns i Jönköping och omsätter runt 30 Mkr och har 5 anställda.

Om Innovation Runway

INNOVATION RUNWAY är en programinsats som stödjer etablerade företag på sin innovationsresa i att ta fram nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Ett projekt som drivs av Science Park Jönköping AB i samarbete med Almi och Jönköping University samt stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län.

Science Park INNOVATION RACE är en unik samverkansmodell – en tidsbestämd öppen innovationsprocess specialanpassad för små och medelstora Företag. Att kombinera sin kärnkompetens med andras tankar och erfarenheter producerar de bästa lösningarna.