Vem är morgondagens entreprenör?

Finns det ett framgångskoncept för morgondagens entreprenör? Kanske handlar det inte om att vara starkast eller bäst, utan att lära känna och förstå vår omvärld. Och allt eftersom vi förstår kan vi även möta, anpassa oss och dessutom välkomna utmaningar.

”It´s not the strongest of the spices that survives nor the most intelligent but the one´s most adaptable to change”. Detta citat av Darwin har jag haft nytta av i många sammanhang, och symboliserar det ledarskap och entreprenörskap som jag tror morgondagen behöver. Styrka och kunskap är naturligtvis krafter som alltid kommer att hjälpa oss framåt –  men själva nyckeln till framgång tror jag ligger i den smidiga rörelsen att anpassa sig. Darwins ord ger både energi och hopp, och är en tydlig uppmaning om hur vi kan röra oss framåt. Det öppnar upp för ett synsätt som ger oss möjlighet att överleva, utvecklas och nå framgång – som människa, som ledare och som entreprenör.

Ta det lugnt – tillåt din färdplan att ändras

Resan mot entreprenörskap kan bli mer spännande – och hanterbar – genom att möta utmaningar med nya angreppssätt och flexibilitet, än att följa en redan utstakad färdplan. Självklart är en karta och färdbeskrivning viktiga redskap men allt eftersom vi färdas upptäcker vi nya vägar att utforska, en utsiktsplats där vi vill stanna eller ett hinder som gör att ursprungsplanen inte var framkomlig. Varför? Jo, för att vår omvärld var annorlunda eller har förändrats mot vad vi först antagit. Eller så har vår nyfikenhet och insikt skapat nya mål och riktningar.

Vi uppmanas hela tiden att göra planer. Planera för framtiden, sätta mål och visioner, lägga en strategi. Ska vi då inte hålla fast vid den genomarbetade plan som vi lagt så många timmar på? Jo, men på ett flexibelt sätt. Genom att låta visionen vara ledstjärna och genom att bygga in flexibilitet och utrymme för reflektion i planen. Annars är det hög risk att slå huvudet i väggen och få börja om med en rejäl huvudvärk.

Våga ställa om

Idag lever vi alla i en värld vi inte hade förutse. Visst har risken för pandemi varit känd och vi har haft planer hur man kan hantera en sådan. Men ingen hade nog kunnat förutspå hela utmaningen och omfattning av det som skett.

Vår rådande pandemi är därför ett exempel på hur vi behöver möta förändring och det okända. Det går inte att hålla fast vid bestämda planer och det räcker inte att vara starkast och bäst. Istället behöver vi ta fram ödmjukhet, tålamod och arbeta tillsammans. Vi behöver vara öppna för att vi faktiskt inte vet, envisa nog att ta reda på det som behövs och därefter fatta beslut om hur vi ska röra oss framåt. Och detta gäller även morgondagens entreprenörskap. Första reaktionen och agerandet blev att ställa in, men ganska snart blev ställa om ett nytt ledord.

För de entreprenörer som valde att göra denna omställning utifrån marknadens behov blev detta i många fall en framgångsrik resa. Och även om framgången inte kan mätas i tillväxt och pengar, kanske den istället mättes av innovation och överlevnad.

sciencepark-carina

Nya öppningar ger nya möjligheter

Så, är det morgondagens entreprenör? Lika drivande, envis och lösningsorienterad som gårdagens – men med en större ödmjukhet, tolerans och mer tid avsatt för reflektion? Entreprenören som har insikt om att vi behöver samverka, och att morgondagen aldrig blir som igår?

Alla nya situationer och problem ger öppningar för nya möjligheter. Så leta efter utmaningarna och problemen, var nyfiken och ta reda på mer, anpassa dig och fortsätt förstå din omvärld.

Hör av dig till mig, eller till någon av mina kollegor på Science Park om du vill prata framtid, möjligheter och förmåga att anpassa dig till det okända.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!